Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật

        A Di Đà Phật, chào quý vị, hành nhơn dùng màu xanh dương đậm để quý vị không bị chói mắt khi đọc.  Màu của đoạn văn không có bất cứ ý nghĩa yêu đương nào.  Hành nhơn có 0% của tình yêu cho bất cứ quý vị nữ nào và nhiều hơn 10% của lòng từ bi tùy thuộc vào những khả năng của hành nhơn về thời gian, tiền bạc và tình trạng sức khỏe.  Phương pháp tốt nhất của hành nhơn đối với những người nữ là dùng trí huệ, không dùng cảm tình, cảm giác hay ấn tượng và cảm xúc.  Những điều này thì không có thật khi tâm hiện tại thì không có thật.  Tình yêu, cảm giác hay ấn tượng và cảm xúc có thể mang những nghiệp rất xấu khi quý vị đọc những bài Pháp nói về tai hại của 'tình' và 'tưởng' sau này.  Những người nữ có thể có những ảnh hưởng về Phật pháp của hành nhơn, nói một cách khác quý vị có thể thực hành những gì hành nhơn khuyên quý vị thực hành và quý vị có thể thực hành những gì hành nhơn thực hành.  Một lần nữa quý vị không nên có bất cứ tình yêu, cảm giác hay là cảm xúc cho hành nhơn bởi vì những điều đó thì không có thật.  Những cuộc đàm thoại về Phật pháp của hành nhơn ở trang Phật giáo này thì dành cho quý vị nữ chưa có chồng, chưa có bồ, hầu hết cho những cô trẻ tuổi có mặt rất nhiều trên mạng lưới internet.  Hành nhơn nhìn người nữ già như cô, người nữ ngang tuổi như bạn sen và người nữ trẻ như cháu gái:  Đây là những gì ĐỨC PHẬT đã dạy hành nhơn.  Mọi người cứ tự nhiên thăm viếng, nghiên cứu và thực hành Phật pháp mà hành nhơn dạy và hướng dẫn quý vị.  Nam mô A DI ĐÀ PHẬT, Thánh giả A La Hán Thích Huyền Quang. 

        A-Di-Đà Phật, chào quý vị, mọi người nên tự hỏi những câu hỏi sau đây? Ta là ai? Trước khi sinh ra, ta từ đâu đến? Sau khi chết, ta sẽ về đâu? Cái gì là có thật trong đời này và ta có thể mang được gì sang đời kế tiếp? Quý vị nên suy nghĩ kỹ về những câu hỏi này. Hãy đặt vào hộp cbox cho những người khác cùng xem. Hành nhơn sẽ có những câu trả lời khôn ngoan cho tất cả quý vị nơi đây vào ngày mai.Bài nói Pháp A:  "Bạn là ai? Có phải tự ngã là có thật?"

        A-Di-Đà Phật, chào quý vị, khi người nào đó hỏi "Bạn là ai?" quý vị sẽ trả lời ra sao? Hầu hết quý vị có thể trả lời là "Tôi là chính tôi, tôi có tự ngã hay cái ta, tôi có một tâm hồn và một cơ thể, tại sao bạn hỏi tôi như vậy?" Câu trả lời của quý vị thì đúng và không có gì sai cả với cách suy nghĩ thường của một người bình thường không biết về Phật giáo.  Quý vị không biết vì quý vị không đọc Kinh điển của Phật dạy, không nghiên cứu Phật pháp hay là không ai dạy quý vị Phật pháp. Khi một người hỏi hành nhơn "Bạn là ai?", hành nhơn phải nhìn người đó để biết nếu người đó chỉ hỏi hành nhơn một câu hỏi thường của người thế tục hay là người đó muốn có thêm trí huệ, người đó có dễ dạy và sẽ không bực tức với sự nói Pháp của hành nhơn không? Nếu người đó muốn biết về Phật pháp, sau đây là những câu hỏi của hành nhơn với người đó trước khi hành nhơn có một câu trả lời thông minh cho người đó:

        Hỏi "Bạn có họ tên không?"
        Trả lời "Vâng, tôi có họ tên."
        - Bạn có tự ngã không?
        - Vâng, tôi có tự ngã.
        - Bạn biết xe ngựa kéo chứ?
        - Vâng, tôi biết.
        - Gọng có phải là xe không?
        - Thưa, không phải.
        - Trục có phải là xe không?
        - Thưa, không phải.
        - Bánh có phải là xe không?
        - Thưa, không phải.
        - Căm có phải là xe không?
        - Thưa, không phải.
        - Thùng có phải là xe không?
        - Thưa, không phải.
        - Mui có phải là xe không?
        - Thưa, không phải.
        - Dây cương có phải là xe không?
        - Thưa, không phải.
        - Hay cây roi là xe?
        - Hay tất cả các món ấy họp lại và buộc chung với nhau là xe?
        - Thưa, không phải.
        - Vậy chớ xe là cái gì?

        Im lặng không trả lời. Hành nhơn giải thích "Không có những bộ phận riêng lẻ nào mà hành nhơn vừa hỏi bạn hay là tất cả các bộ phận hợp cùng với nhau có thể được gọi là một cái xe. Như thế tên của cái xe hay tự ngã của cái xe là những điều mê hoặc." Cũng như vậy, tất cả những bộ phận cơ thể riêng lẻ là đầu, mặt, tay, chân, tóc, da, v.v…; sắc, thọ, tưởng, hành, thức (ngũ uẩn); nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn (lục căn); tất cả ngũ uẩn hợp lại, tất cả lục căn hợp lại; hơi thở, lời nói, sự buồn rầu, sự hạnh phúc, sự xui xẻo, sự may mắn, v.v… không thể được gọi là tự ngã hay cái ta. Tất cả những bộ phận cơ thể này và những sự hành tâm kết hợp với nhau cũng không thể được gọi là tự ngã. Vì vậy tự ngã là một điều ảo mộng, như vậy tên của một người chỉ được dùng để phân biệt với người khác chứ tên thì không có thật. Như vậy, cơ thể thì không có thật
bởi vì khi một người nào đó qua đời người đó không thể mang theo thân mình sang kiếp tới được. Tâm thì cũng không có thật bởi vì khi một người qua đời hay tái sanh làm người trở lại ở kiếp tới hay tái sanh ở cảnh giới khác người đó không nhớ bất cứ điều gì từ kiếp trước. Chỉ có tâm Phật là thứ duy nhất mà tất cả các chúng sanh hữu tình (những chúng sanh mà còn trong vòng luân hồi sanh tử) làm chủ trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tất cả ba cảnh giới này vẫn còn nằm trong vòng luân hồi sanh tử. Để ra khỏi luân hồi sanh tử, cách duy nhất dễ dàng và chắc chắn nhất là thực hành pháp môn Niệm Phật để được Vãng sanh về thế giới Tây-Phương Cực-Lạc của Đức Phật A-Di-Đà.
Bài nói Pháp B:  "Trước khi sanh ra, bạn từ đâu đến? Sau khi qua đời, bạn sẽ về

đâu?" 

         A-Di-Đà Phật, chào quý vị, có hai câu hỏi rất quan trọng cho đời sống tâm linh của một người nhưng hầu hết mọi người không biết hay là quan tâm để tự hỏi "Trước khi sanh ra, ta từ đâu đến? Sau khi qua đời, ta sẽ về đâu?" Hành nhơn đã tự hỏi hai câu này cách nay đã lâu từ hồi còn nhỏ nhưng chưa hề có những câu trả lời thỏa mãn mãi tới khi có được trí huệ Phật giáo. Trước khi sanh ra, quý vị đã là một chúng sanh hữu tình vẫn còn trôi lăn trong luân hồi, có thể kiếp trước bạn ở trong cõi bàng sanh, hay là một người sau đó được tái sanh làm người lần nữa, hay là trong cõi A-tu-la, hay là trong cõi trời.  Quý vị không thể là một Thánh A-la-hán, một Bích-chi Phật, một Bồ-Tát hay là một Đức PHẬT bởi vì Họ đã ra khỏi vòng luân hồi sanh tử và không thể tái sanh trở lại trong luân hồi.  Quý vị đã không thực hành, tu hành đủ cho cuộc sống tâm linh của quý vị vì thế quý vị không thể vượt thoát khỏi vòng luân hồi, quý vị cũng không theo đạo Phật bởi vì Phật giáo có những phương pháp thực hành để trở thành Thánh A-la-hán hay là tu theo pháp môn Niệm Phật để được vãng sanh về cõi Tây-Phương Cực-Lạc của Đức Phật A-Di-Đà. Như những tôn giáo lớn khác trên thế giới, Phật giáo có những phương pháp tu hành để được sanh làm người trở lại hay là sanh lên cõi trời. Câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi này là 'bởi vì tham lam theo những đua đòi của thế tục và vô minh (là không biết, thực hành và tu hành Phật pháp) nên quý vị bị tái sanh lần nữa trong vòng luân hồi'. Câu trả lời cho câu hỏi "Sau khi qua đời, bạn sẽ về đâu?" là, có hai trường hợp:

        A. Tái sanh trở lại trong vòng luân hồi và
        B. Vượt thoát khỏi vòng luân hồi.

        A. Quý vị sẽ tái sanh trở lại trong vòng luân hồi nếu: 

                A1. Quý vị vẫn còn tham lam những dục vọng của thế gian; không học, thực hành, tu hành đủ Phật pháp,
                A2. Quý vị không tu theo pháp môn Niệm Phật là pháp môn rất dễ thực hành.

                A 3.  Quý vị không tu hành để trở thành Thánh A-la-hán mà rất khó thực hành. 

        B. Ra khỏi vòng luân hồi: Nếu quý vị làm mọi việc ngược lại những điều mà hành nhơn đã nói ở trường hợp A, quý vị có thể vượt thoát ra khỏi vòng luân hồi.
BàI nói Pháp C:  "Những gì là thật trong đời này và những gì quý vị có thể mang theo mình sang đời kế tiếp?"  

        Những câu hỏi này rất quan trọng mà quý vị cũng nên tự hỏi mình. Điều thật sự duy nhất mà quý vị làm chủ trong đời này làm tâm Phật của quý vị.  Quý vị chỉ có thể mang tâm Phật của mình với tất cả những nghiệp tốt, xấu mà quý vị đã tạo ra ở đời này sang đời kế tiếp. Khi qua đời, quý vị không thể mang theo xác thân giả tạm không thật, sức khỏe, tài sản, vợ hay chồng, con cái và họ hàng theo. Nếu có ai không hiểu điều gì hành nhơn đã giảng hay là nếu có ai có câu hỏi Phật giáo nào, người đó có thể hỏi hành nhơn ở hộp shoutbox ở trang chủ. Hành nhơn sẽ rất hoan hỉ giải đáp cho người đó, chào thành thật, Phật tử Huệ Quang. 
BàI nói Pháp D:  "Xin vui lòng đừng-trì-hoãn khi quý vị thích, mong-muốn thực-hành pháp môn Niệm-Phật 

       Khi quý vị học về pháp môn Niệm Phật, quý vị biết là pháp môn này là hệ thống hoàn hảo nhất trong toàn vũ trụ.  Bởi vì chỉ với pháp môn này thôi, quý vị có thể thành Phật trong một đời hay là sớm hơn nhiều.  Có một vấn đề lớn cho tất cả mọi người thích thực hành pháp môn Niệm Phật.  Vấn đề đó là chần chờ, do dự !  Quý vị đã có một sự tin tưởng chắc chắn về cõi Tịnh-Độ khi học và xem những phim Niệm Phật của những người tu hành niệm Phật có thật ở ngoài đời ở trang Phật giáo này.  Quý vị nên phát một hay nhiều hơn những nguyện lớn cho biết tại sao quý vị muốn được sanh về cõi Tây-Phương.  Một nguyện lớn có thể đơn giản như là:  "Kính bạch Đức Phật A-Di-Đà, con nguyện được sanh về cõi Tây-Phương Cực-Lạc và tu hành thêm để trở thành Phật.  Khi con trở thành Phật, con sẽ bắt đầu cứu độ vô số chúng sanh hữu tình và làm những gì một Đức Phật làm.  Kính bạch Đức Phật A-Di-Đà, con đã phát nguyện lớn rồi, con đã có một sự tin tưởng chắc chắn vào cõi Cực-Lạc rồi, từ bây giờ trở đi con sẽ xưng niệm hồng danh của Ngài nhiều lần để được vãng-sanh."  Nguyện lớn này nghe đơn giản nhưng mà một Đức Phật có nhiều nhiệm vụ và trách nhiệm bởi vì những nguyện của Ngài.  Đừng lo lắng bởi vì Đức Phật có tất cả mọi quyền hành và tất cả mọi khả năng.  Nguyện lớn này có ý nghĩa và là nguyện lớn đơn giản nhất mà quý vị có thể phát để được vãng-sanh.  Sau khi phát nguyện lớn đó rồi, hành nhơn niệm Phật vào khoảng một vạn lần mỗi ngày, bao gồm những lần hành nhơn niệm Phật trước một đạo tràng niệm Phật. 

       Quý vị cũng nên xưng-niệm hồng-danh của Đức Phật A-Di-Đà vào khoảng một vạn lần hay nhiều hơn nữa để chắc chắn quý vị sẽ vãng-sanh.  Đừng lo lắng bởi vì sự xưng niệm 10,000 hồng-danh của Đức Phật A-Di-Đà thì không nhiều nếu sự niệm Phật trở thành thói quen của quý vị và nếu quý vị có một xâu chuỗi niệm Phật.  Một xâu chuỗi niệm Phật có 108 tràng hạt và khi quý vị đã niệm đủ một xâu chuỗi, quý vị đã xưng-niệm hồng-danh của Đức Phật A-Di-Đà 108 lần.  Nhiều Tổ Sư Tịnh-Độ đã xưng-niệm hồng-danh của Đức Phật A-Di-Đà nhiều đến 30,000 lần mỗi ngày.  Quý vị không cần niệm-Phật nhiều như vậy bởi vì quý vị có những việc khác để làm.  Quý vị chỉ cần niệm-Phật 10,000 lần hay hơn nữa mỗi ngày.  Cư sĩ Tịnh Hải đã làm một cuộc thống kê về tất cả những người đã vãng-sanh và hầu hết họ đã niệm Phật vào khoảng 10,000 lần hay hơn nữa mỗi ngày.  Đa số những người này đã vãng-sanh trong thời hạn hai năm hay ít hơn ngoại trừ những người vẫn còn có những giáo Pháp quan trọng để thuyết.  Nhiều người có thể vãng-sanh về cõi Cực-Lạc chỉ với sự nhất-tâm xưng-niệm hồng-danh của Đức Phật A-Di-Đà như là đã thuyết bởi Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni trong Kinh A-Di-Đà. 

        Ba yếu tố Tín, Nguyện Hạnh là những điều chủ yếu của pháp môn Niệm-Phật.  Tín là có sự tin tưởng chắc chắn về pháp môn Niệm Phật:  Bốn mươi tám nguyện lớn của Đức Phật A-Di-Đà là có thật, sự thuyết giảng của Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni là có thật, cõi Tây-Phương Cực-Lạc của Đức Phật A-Di-Đà là có thật.  Nguyện là một hay nhiều hơn những nguyện lớn mà quý vị phát nguyện trước đạo tràng Niệm-Phật hay là một tượng Đức Phật A-Di-Đà nhỏ cho biết tại sao quý vị mong muốn được vãng-sanh.  Hạnh là xưng-niệm hồng-danh của Đức Phật A-Di-Đà thường-xuyên cho đển khi quý vị được vãng-sanh.  Thực hành niệm-Phật là yếu tố quan trọng nhất trong ba yếu tố mà quý vị nên làm để chắc chắn được vãng-sanh.  Quý vị không nên xưng-niệm hồng-danh của Đức Phật A-Di-Đà ít hơn 10,000 mỗi ngày bởi vì điều đó cho thấy quý vị không có tha thiết để được vãng-sanh.  Khi quý vị không thiết tha để được vãng-sanh thì thời gian để được vãng-sanh sẽ kéo dài thêm  hay là có thể kéo dài thêm thời gian.  Hành nhơn dùng hai từ 'có thể' bởi vì như Bồ-Tát Đại-Thế-Chí đã thuyết giảng khi Ngài còn là một Cao tăng ở thế giới này trước đây:  "Mặc dù quý vị biết xưng-niệm hồng-danh của Đức Phật A-Di-Đà một lần thì đủ, nhưng quý vị nên cố gắng xưng-niệm hồng-danh của Ngài nhiều lần.  Khi quý vị tin rằng với một lần xưng-niệm hồng-danh của Đức Phật A-Di-Đà, quý vị có thể được vãng-sanh, nhưng quý vị nên xưng-niệm hồng-danh của Ngài suốt đời."  Bồ-Tát Đại-Thế-Chí đã có một báo-thân của một Tổ Sư Tịnh-Độ trước đây và tên của Ngài là Pháp Sư Pháp Nhiên Thượng Nhân.  Nếu quý vị thiếu một trong ba yếu-tố quan-trọng chủ-yếu này, quý vị không thể được vãng-sanh ! 

        Quý vị không nên do dự, gác qua một bên hay là trì hoãn để thực-hành niệm-Phật.  Bởi vì không ai biết chắc là mình còn sống vào giờ tới.  Nhiều người trên 40 tuổi nói là họ không biết chắc là còn sống vào tuần tới.  Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni thuyết "Mạng người chỉ kéo dài một hơi thở.  Nếu người đó hít vào nhưng không thở ra, người đó sẽ chết."  Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni cũng đã thuyết "Một người có thể chết bất cứ lúc nào."  Khi quý vị biết về định luật vô thường của kiếp sống, quý vị sẽ hiểu những gì Đức Phật đã thuyết.  Có một bài thơ Phật giáo nổi tiếng là: 

        "Đừng đợi đến già rồi niệm Phật,

        Đồng hoang, mồ trẻ thiếu chi người." 

        Có một câu chuyện thật mà nhiều Phật tử biết.  Câu chuyện kể về một vị Cao Tăng và người bạn già của vị đó.  Vị này đã khuyên người bạn nên tu hành theo pháp môn Niệm Phật ngay lập tức bởi vì vô thường có thể xảy ra bất cứ lúc nào.  Vị này có ý là người bạn có thể qua đời bất cứ lúc nào khi chưa tu hành theo pháp môn Niệm Phật.  Người bạn đã hứa với vị Tăng là sẽ tu hành niệm Phật khi đã làm xong ba điều:  Một là cưới chồng cho con gái ông ta, hai là cưới vợ cho con trai ông ta và một điều nữa.  Hành nhơn đã quên điều này rồi và sẽ cho quý vị biết sau đó.  Vị tăng đã khuyên người bạn già (trên thực tế thì vị Tăng cũng đã già nhưng vị này đang tu hành Niệm Phật) là điều đó không phải là ý kiến tốt cho ông ta bởi vì ông ta có thể sẽ không bao giờ có cơ hội để niệm Phật lần nữa.  Vì yêu con cái và không biết về định luật vô thường, người bạn già vẫn còn trì hoãn chưa niệm Phật.  Thật là bất hạnh, ông ta đã qua đời trước khi có cơ hội để niệm Phật vãng sanh!  Trong buổi tiễn đưa người quá vãng, vị Tăng đã đến viếng.  Vị này đã làm một bài thơ đề tặng bạn là: 

        "Bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu,

        Khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều,

        Ba điều chưa trọn vô thường đến,

        Đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau." 

        Diêm Vương nể trọng vị Tăng nhưng bạn của ông đã qua đời vì định luật vô thường. 

        Khi đến thăm trái đất này và nhìn những gì nhân loại đang làm, chư Phật và chư Bồ-Tát thầm nghĩ:  "Thật là tội nghiệp!  Hầu hết nhân loại không tu-hành đầy-đủ cho họ.  Bất cứ người nào mà không tu-hành pháp môn Niệm-Phật là những người bất hạnh." Những gì mà chư Phật và chư Bồ-Tát thầm nghĩ đều hoàn toàn có thật và quý vị biết là hành nhơn không hề nói láo điều gì.  Hành nhơn đã trích dẫn những lời nói trên từ một Kinh điển.  Hành nhơn đã khuyên những người bạn những lời nói đó và đã đăng những lời nói đó trong những trang Phật giáo của hành nhơn.  Những trang đó được viếng thăm bởi những Phật tử, những người thực hành niệm Phật, những Phật tử niệm Phật, những Thánh giả Phật giáo, những Tăng sĩ, những Thiền Sư, những Pháp sư, v.v...  Nếu không thực-hành niệm-Phật, quý vị sẽ không thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử.  Nếu quý vị hiểu những gì hành nhơn đã thuyết giảng ở trên, quý vị không-nên-trì-hoãn thực-hành niệm-Phật.  Chúc quý vị có thêm nhiều trí-huệ để thực-hành niệm-Phật càng-sớm càng-tốt. 
BàI nói Pháp E:  LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÀNH MỘT ĐỨC PHẬT, hướng dẫn từng bước một

        Bước 1:  Quý vị phải có những lý do tốt, một tâm hồn tốt cho biết vì sao quý vị muốn thành Phật.  Ví dụ:  Sống mãi mãi, có hạnh phúc mãi mãi, không ai trong vũ trụ có thể làm Phật chết (theo như một Kinh điển đã dẫn chứng), không còn bị gọi là một chúng sanh hữu tình nữa (Những chúng sanh hữu tình gồm có những chúng sanh ở những cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, A-tu-la, trời, Thánh A-la-hán, Bích-chi Phật và Bồ-Tát.), có trí huệ cao nhất, có Phật độ riêng cùng với nhiều Bồ-Tát theo hộ trì, có Pháp thân tốt nhất, có khả năng dễ dàng thuyết Pháp đến vô số chúng sanh hữu tình, có Phật nhãn biết được mọi điều trong vũ trụ, không còn bất cứ đau khổ nào nữa, v.v…  Quý vị cũng nên đọc những phần "Đời sống thì lúc nào cũng khó khăn" và "Đời sống thì đầy dẫy những tai họa" của bài nói Pháp "Một mục tiêu tâm linh cho đời sống này" trong phần Pháp môn Niệm Phật của trang http://TrueHappiness.ws 

        Bước 2:  Quý vị nên biết là chỉ có một cách dễ dàng, chắc chắn để thành Phật ngay trong một đời hay là ít hơn.  Cách đó là thực hành pháp môn Niệm Phật để được vãng sanh. 

        Bước 3:  Trước tiên, quý vị nên xưng niệm hồng danh của Đức Phật A-Di-Đà từ một ngày đến bảy ngày như là được thuyết trong Kinh A-Di-Đà. 

        Bước 4:  Quý vị nên có một bàn thờ Phật tử đơn giản với một tượng Phật A-Di-Đà nhỏ hay một hình của Đức Phật A-Di-Đà trên bàn thờ.  Bàn thờ nên có một hay hai bóng đèn đỏ nhỏ lúc nào cũng bật lên.  Bàn thờ nên có ánh sáng ban ngày vào ban ngày và đèn neon vào ban đêm.  Quý vị nên có một áo choàng Phật tử màu xanh lợt để mặc mỗi lúc quý vị ngồi xuống trước bàn thờ để niệm Phật. 

        Bước 5:  Quý vị nên ăn trường chay và giữ mười giới Thập thiện.  Mười giới Thập thiện này được nói đến trong chương Những bí quyết thành công cho sự niệm Phật trong bài Pháp "Một mục tiêu tâm linh cho đời sống này".  Quý vị có thể miễn ăn trường chay khi quý vị lớn tuổi hay có những vấn đề sức khỏe khi ăn trường chay. 

        Bước 6:  Quý vị nên xưng niệm hồng danh của Đức Phật A-Di-Đà ít nhất 5,000 lần ở trước bàn công phu ở đạo tràng và ít nhất 5,000 lần trong ngày.  Quý vị có thể niệm ít hơn ở bàn công phu ở đạo tràng và nhiều hơn trong ngày với tổng cộng là 10,000 lần trong một ngày, nhưng cách này không được tiến cử vì quý vị dễ dàng xen lẫn vọng tưởng và khó niệm Phật thành khối khi ở ngoài đạo tràng.  Niệm Phật thành khối có thể thực hiện được khi quý vị niệm Phật với những bội số của 10 lần hay nhiều hơn hồng danh của Đức Phật A-Di-Đà một cách nhất tâm.  Quý vị nên niệm Phật it nhất là 10,000 lần mỗi ngày.  Điều này có vẻ quá nhiều lần xưng niệm nhưng thật dễ dàng và không nhiều nếu quý vị có một xâu chuỗi niệm Phật đeo cổ hay là một xâu chuỗi niệm Phật đeo tay.  Ở trước bàn công phu của đạo tràng, quý vị nên dùng một xâu chuỗi niệm Phật đeo cổ.   Quý vị có thể tham khảo bài Pháp "Một mục tiêu tâm linh ở đời sống hiện tại" trong trang Pháp môn Niệm Phật cho những cách khác để xưng niệm hồng danh của Đức Phật A-Di-Đà.  Cách thứ nhất có hiệu quả hơn nhiều cho việc vãng sanh vì quý vị tận tụy niệm Phật và quý vị thành khẩn mong muốn để được vãng sanh.  Những cách khác thì dễ dàng hơn và dành cho những người bận rộn với đời sống. 

        Bước 7:  Quý vị đừng bao giờ ngưng niệm Phật ngay cả khi đi nghỉ mát.  Vì nếu làm vậy, hoa sen mà quý vị sẽ được vãng sanh sẽ héo dần dần.  Quý vị có thể không cần phải niệm Phật trước bàn công phu khi quý vị đi nghỉ mát nhưng quý vị có thể niệm Phật ở khắp mọi nơi bằng những cách khác nhau:  Niệm Phật trong tâm, niệm se sẽ tiếng nhỏ đủ nghe hay là niệm lớn tiếng. 

        Bước 8:  Ngoài ra quý vị nên làm những việc thiện, những việc có công đức, thực hành đức hạnh và hồi hướng tất cả những việc làm đó để được vãng sanh về thế giới Tây-Phương Cực-Lạc của Đức Phật A-Di-Đà theo như một điều nguyện lớn trong 48 điều nguyện lớn của Đức Phật A-Di-Đà đã thuyết. 

        Bước 9:  Quý vị nên tiếp tục niệm Phật mỗi ngày cho đến khi Đức Phật A-Di-Đà xuất hiện trong giấc mơ của quý vị và cho biết chính xác ngày, tháng và giờ Ngài, Bồ-Tát Quán-Thế-Âm, Bồ-Tát Đại-Thế-Chí và chư Thánh chúng ở cõi Cực-Lạc đến để tiếp dẫn quý vị đến cõi Phật A-Di-Đà Thanh tịnh, Quốc độ của niềm Hạnh phúc Tối thượng. 

        Bước 10:  Vào ngày cuối cùng trong đời ở thế gian này, quý vị nên mời nhiều người để xưng niệm hồng danh của Đức Phật A-Di-Đà với quý vị (ít nhất là hai người).  Quý vị nên tắm rửa sạch sẽ trước, mặc quần áo sạch và ngồi ở trước bàn công phu ở đạo tràng vào giờ cuối.  Khi Đức Phật A-Di-Đà, Bồ-Tát Quán-Thế-Âm, Bồ-Tát Đại-Thế-Chí và chư Thánh chúng ở cõi Cực-Lạc đến tiếp dẫn,  Quý vị nên niệm Phật một cách rõ ràng không có bất cứ vọng tưởng nào một cách liên tục và theo Đức Phật A-Di-Đà, chư Bồ-Tát và chư Thánh chúng đến cõi Cực-Lạc. 

        Bước 11:  Ở cõi Đức Phật A-Di-Đà, quý vị có thể tu hành thêm để thành Phật.  Nhưng một Kinh điển đã nói:  "Được vãng sanh đồng nghĩa với thành Phật" bởi vì ở cõi Cực-Lạc, không có ba đường dữ, ma, quỷ, Ma vương, đêm tối, bạo loạn, chiến tranh, đói khát, thiên tai, những chúng sanh hữu tình khác giới tính, bất cứ những cản trở nào khác ngăn cản quý vị tu hành thành Phật.  Chỉ có hòa bình, những Pháp âm vi diệu và những bài thuyết Pháp, môi trường sinh sống vĩ đại nhất, chư Thượng thiện nhơn, v.v…  mọi nơi ở cõi đó.  Khi quý vị thành Phật, quý vị sẽ có quốc độ thanh tịnh riêng cho quý vị với rất nhiều Bồ-Tát theo hộ trì.  Quý vị sau đó phải di chuyển ra ngoài cõi Phật A-Di-Đà để sống trên cõi Phật của quý vị. 
Bài nói Pháp F cho Huan: Những chủ đề gì cô có thể ca khi cô làm ca sĩ

         A-Di-Đà Phật, chào Huan, khi cô làm ca sĩ và khi cô hát bất cứ bài ca nào, đừng hát bất cứ bài ca nào nói về tình yêu giữa hai người khác giới tính như tình yêu giữa đàn ông và đàn bà, tình yêu giữa nam thiếu niên và nữ thiếu niên, đừng bao giờ! Vì sao? Bởi vì tình yêu thì không thật sự có khi tâm thì không thật sự có. Hai người đang yêu có thể hứa hẹn nhiều điều cho nhau và làm những điều đó làm cho họ tái sanh trở lại vào vòng luân hồi; họ mất nhiều thời gian để đi làm việc và kiếm tiền để mua nhà (hay mướn nhà), trả tiền xe hơi, tài sản và tiền để nuôi con vì thế họ không có thời gian để tu hành và họ không có cơ hội để biết về Phật giáo! Bởi đặc tính của hôn nhân, bất cứ người nào đã thành hôn rồi thì không thể vượt thoát khỏi vòng luân hồi (tiếng Phạn là Samsara) trừ khi người đó tu hành niệm Phật. Cô không nên khiêu vũ hay bận quần áo khêu gợi khi cô hát hay là khiêu vũ. Vì sao? Vì tình dục thì không thật sự có khi cơ thể thì không thật sự có, dục vọng thì không thật sự có khi tâm thì không thật sự có. Bởi vì dục vọng, nhiều người có thể làm nhiều việc xấu (vì vậy mang nghiệp xấu) để có tiền quen bạn trai (hay bạn gái) hay là làm đám cưới. 'Tình yêu' và 'tình dục' có vẻ bình thường và mọi người ai cũng có tình yêu và tình dục nhưng Đức Phật đã nhìn thấy những tai hại, những tổn thương của chúng nên vì vậy Đức Phật đã khuyên loài người giảm bớt tình yêu và tình dục khi họ có thể. Đức PHẬT cũng khuyên chúng ta không nên làm bạn với những ca sĩ, vũ công, nhạc sĩ sáng tác bởi vì những việc họ làm có vẻ giải trí nhưng chỉ đem đến những tai hại, những tổn thương và mang nghiệp xấu cho mọi người. Vì những quyền lợi và rất nhiều tiền cho họ, họ không quan tâm những gì họ bán có thể hại, tổn thương nhiều người. Những người đó là ai? Họ là Cha, Mẹ, chồng vợ, thành viên trong gia đình, anh em họ, bà con từ những kiếp trước! Đức PHẬT cũng khuyên chúng ta đừng tặng những món quà âm nhạc bởi vì những món quà âm nhạc thì độc hại. Những món quà độc hại khác là vũ khí, chất độc, thức uống có chất cồn, đàn bà đẹp, những thứ có thể gây độc hại hay làm tổn thương. Cô chỉ có thể hát về những đề tài như là tình yêu Cha Mẹ, tình thầy trò, tình yêu tổ quốc, tình yêu cho nguyên quán của cô, tình yêu trường lớp, tình bạn. Tốt nhất là cô nên ca về Phật giáo và đó tùy thuộc vào sự chọn lựa của cô. Đừng ca về tình yêu giữa hai người khác giới tính chút nào cả! Hành nhơn đã khuyên hai người bạn ca sĩ về vấn đề của chủ đề ca hát đó vài lần trước đây. Người bạn trước không lắng nghe hành nhơn nhiều bởi vì cô không có nhiều trí huệ về vấn đề này. Khi hành nhơn đã khuyên người bạn thứ hai về vấn đề này, cô ấy đã phân tích và thừa nhận điều đó và đã lắng nghe những lời khuyên bảo tốt của hành nhơn. Cô còn ca những bài hát về Phật giáo nữa. Điều đó sẽ rất tốt cho cô bởi vì cô tránh mọi vấn đề, phiền toái cho nghề nghiệp ca hát của cô sau đó, chào thành thật, Thích Huyền Quang.Bài nói Pháp G:  Vì sao những người nữ không nên đặt những bức tranh khiêu dâm trên mạng internet? 

        A-Di-Đà Phật, chào quý vị, hành nhơn đã ghé một trang web với những hình khiêu dâm của những cô gái bận áo quần thiếu vải !! Các cô nên để ý những bức hình khiêu dâm của các cô, quá nhiều người nam sẽ tạo nhiều nghiệp xấu và bị hại, làm tổn thương bởi ma và quỷ. Họ có nhiều cách để tạo những nghiệp xấu khi nhìn những hình không lành mạnh của các cô. Họ có thể tạo những nghiệp rất xấu và bị mất mạng bởi ma và quỷ. Khi những người nam đó qua đời, họ sẽ lập tức biết ai đã giết họ dù là gián tiếp hay trực tiếp và sẽ theo báo thù. Các cô là những người đã gián tiếp giết họ vì vậy các cô sẽ bị đau khổ bởi sự trả thù của họ bằng nhiều cách, ngay cả mạng của các cô. Vì tính chất của mạng internet, những bức tranh khiêu dâm của các cô sẽ bị lan truyền ra ngoài rất nhanh chóng cho nhiều người nam ngắm và tạo nhiều nghiệp xấu, ngay cả những nghiệp rất xấu. Vì vậy hành nhơn khuyên các cô, có thể những người nữ đã có hôn nhân, đừng đặt những bức hình khiêu dâm cho những người nam xem. Những người nam là Cha, Mẹ, những người trong gia đình, anh em họ, bà con ngay cả những người chồng hay vợ yêu quý của quý vị trong một của những kiếp trước, các cô chưa hề thừa nhận sự thật đó. Nếu các cô muốn khoe những bức hình lành mạnh của các cô, các cô nên bận những áo quần lành mạnh che kín hết những chổ hở hang của thân thể. Cbox không lưu trữ những lời nhắn cũ vì vậy hành nhơn phải đặt lời nhắn này ở nơi nào đó cho những cô trẻ, những người nữ được đọc. Chào thành thật, Thánh giả Thích Huyền Quang. Bài nói Pháp H cho Reiee:  Tại sao cô nên là một người ăn trường chay

        A-Di-Đà Phật, chào Reiee, thức ăn của cô có thịt trong đó. Hãy cố gắng là người ăn chay càng nhiều càng tốt Reiee. Khi cô ăn thịt, cô gián tiếp giết động vật và sau khi chết họ sẽ theo cô để gián tiếp trả thù.  Sự trả thù gián tiếp có vẻ không nhiều nhưng khi cô ăn những loại thịt khác nhau của những loài động vật khác nhau trong ba bữa ăn, con số của những sự trả thù gián tiếp sẽ gom lại và những hậu quả của sự ăn thịt có thể rất xấu. Ít nhất, cô không thể vượt thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử và cô không thể tu hành theo pháp môn Niệm Phật. Hãy cố gắng để trở thành một người ăn chay càng nhiều càng tốt cho đến khi cô trở thành một người ăn trường chay. Vì thế đời sống tâm linh của cô, sự tu hành của cô đặc biệt là sự tu hành pháp môn Niệm Phật sẽ không có những sự trả thù. Sau đó, nếu cô còn nhớ những vị nếm và cái nhìn của một số thịt cô đã từng ăn, cô luôn luôn có thể mua những loại thịt với cùng vị nếm, cái nhìn ở chợ nhưng những loại thịt đó được chế tạo từ những thức ăn chay. Phải, một số loại thịt nhân tạo với cùng vị nếm và cùng cái nhìn nhưng hoàn toàn được chế biến từ những gia vị chay vì thế cô sẽ không có chút nghiệp xấu nào cả mà vẫn có thể thưởng thức thịt chay. Hành nhơn là người ăn chay trường vào khoảng mười năm, chỉ ăn một số loại thịt chay như là thịt vịt chay, thịt gà chay, thịt heo chay và thịt bò chay khi hành nhơn đã về thăm Việt nam vào khoảng một tháng trước đây. Bốn loại thịt chay này đã được chế biến bởi những Ni cô và có vị nếm, cái nhìn như là thịt thật. Trong tuần đầu tiên của sự ăn chay, những vị trời đã xuống gặp hành nhơn trong mơ, khen và bảo vệ hành nhơn và từ đó hành nhơn không còn ác mộng nào nữa. Vì vậy hãy thử làm một người ăn chay càng sớm càng tốt Reiee, cô sẽ thấy, cảm thấy, có kinh nghiệm một sự khác biệt lớn trong đời cô như hành nhơn đã nói. Chào thành thật, Phật tử Huệ Quang, trang Phật giáo tiếng Anh của hành nhơn là: http://TrueHappiness.ws và những trang Phật giáo khác

         http://Siddham.org

         http://TuVaHanh.com

         http://PhimPhatGiao.com

         http://Phuong44dltt.blogspot.com

         http://Namo84000.com

         http://daophatngaynay.com/chung/index-eng.htm 

         http://ThonDiDa.com 


 

Bài nói Pháp I: Một số lời khuyên cho Jane về việc làm thế nào để không bị mất ngủ, tại sao nghiệp ảnh hưởng giấc ngủ của cô và tại sao cô nên là một người ăn chay để có những giấc ngủ tốt nhất trong đời 

        A-Di-Đà Phật, chào Jane, khi cô bệnh, cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn, tập thể dục khi cô có thể, dùng đúng loại thuốc nam thì tốt nhất cho cô (đừng dùng thuốc nhân tạo, bởi vì những loại thuốc đó có nhiều phản ứng phụ và có thể nguy hiểm cho sức khỏe của cô, chúng sẽ làm cô bệnh hơn), hãy niệm hồng danh của Phật A-Di-Đà như là ‘Nam mô A-Di-Đà Phật’ và hồng danh của Phật Dược Sư như là ‘Nam mô Phật Dược Sư’. Khi cô không ngủ được vào buổi tối, hãy làm theo những sự hướng dẫn sau:

        a. Đừng ăn nhiều thức ăn vào buổi tối, một bữa ăn nhỏ thì tốt hơn nhiều.
        b. Đừng ăn những thức ăn có những mùi vị mạnh như là quá cay, quá mặn, quá lạnh, quá nóng, v.v... và những thức ăn khó tiêu hóa như là cải bắp, những thức ăn chiên xào, v.v…
        c. Đừng uống trà hay cà phê trước giờ ngủ.
        d. Đừng xem ti vi và đọc sách quá nhiều trước giờ ngủ.
        e. Đừng suy nghĩ về bất cứ điều gì làm cho cô có những cảm xúc mạnh như quá giận dữ, quá buồn, quá hưng phấn, quá chán nản, v.v…
        f. Đừng dùng bất cứ những loại thuốc ngủ nào. Chúng có những phản ứng phụ nguy hiểm và làm cho cô có những thói quen xấu.
        g. Nhắm mắt lại, nằm xuống giường và đếm ngược từ 100 tới 1 một cách chậm rãi, cô có thể chìm vào giấc ngủ đang lúc đếm ngược lại hay là
        h. Bật nhạc thiền, nhạc thư giãn, những âm thanh tự nhiên như là tiếng đại dương, tiếng mưa rơi, v.v… hay là
        i. Uống một ly sữa hay là
        j. Thể thao một ít hay là
        k. Đi vòng quanh phòng ngủ của cô hay là
        l. Uống một ly nước ngọt được chế biến từ nước lọc và đường, hay là
        m. Ngồi thiền từ 5 đến 10 phút trước giờ ngủ
        n. Đừng tạo những nghiệp xấu từ thân, khẩu, ý lúc ban ngày.  Đừng tạo bất cứ nghiệp ác nào từ thân, khẩu, ý.  Nghiệp ác sẽ làm cho cô có ác mộng và rất xấu cho đời sống kế tiếp của cô.
        o. Hãy cố làm một người ăn trường chay càng sớm càng tốt.  Ăn thịt lúc ban ngày sẽ làm cho cô có ác mộng. Hãy thử bất cứ những sự tiến cử của hành nhơn Jane và cô sẽ ngủ ngon, chào thành thật, Phật tử Huệ Quang.Bài nói Pháp J: Định nghĩa đời sống dùng trí huệ của hành nhơn 

        Từ trước tới nay có nhiều định nghĩa khác nhau về “Đời là gì?”  Hành nhơn có định nghĩa riêng về đời là gì dùng trí huệ của hành nhơn và với định nghĩa này, hành nhơn đã tu hành lên đến mức mà hành nhơn chứng đạt ngày nay.

        Hành nhơn đã đọc một bài báo của một cô gái trong một trang blog có tựa là “Đời sống là một trò chơi.” Điều đó làm hành nhơn suy nghĩ vì hành nhơn cũng đã có một định nghĩa khác về đời trước đây. Phải, đời là một cuộc chơi dài bởi vì hầu hết mọi người thích vui đùa cho tâm giả và thân giả. Khi trò chơi kết thúc, họ không thể có bất cứ thứ gì cho tâm thật của họ (tâm thật còn gọi là Phật tâm hay Phật tánh mà ai cũng có một, thứ duy nhất là có thật trong vòng luân hồi sanh tử, mọi thứ khác thì không có thật.) Nói cho đúng hơn, đời là một giấc mộng dài bởi vì mọi thứ trong giấc mơ là ảo mộng, không thật và không thể mang theo được chút nào cả khi mọi người thức giấc.

        Đời là như vậy đó:  Một cuộc chơi dài hay chính xác hơn:  Một giấc mộng dài.  Mọi người nên thức tỉnh bây giờ, thực hành và tu hành Phật giáo đặc biệt là pháp môn Niệm Phật trước khi đã quá trễ.  Không ai có thể nói “Tôi sẽ còn sống vào ngày mai.”  Không ai có thể.  Nói đúng hơn là, không ai có thể nói “Sau khi hít vào, nếu tôi không thể thở ra, tôi vẫn còn sống!”  Đó là nói láo và không thể được. Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni đã thuyết “Đời người kéo dài như một hơi thở. Sau khi hít vào, nếu người đó không thở ra, anh ta hay cô ta sẽ qua đời.”  Mọi người nên thức tỉnh bây giờ và thực hành, tu hành như Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni đã thuyết đặc biệt là pháp môn Niệm Phật trước khi đã quá trễ. Quý vị có thể ghé thăm một số trang Phật giáo để có nhiều hơn nữa trí huệ của Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni:

         http://Siddham.org 
         http://TrueHappiness.ws 
         http://TuVaHanh.com 
         http://PhimPhatGiao.com 
         http://Phuong44dltt.blogspot.com 
         http://Namo84000.com  
         http://ThonDiDa.com

        Hành nhơn chúc quý vị có nhiều hơn nữa trí huệ của Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni.
Bài nói Pháp K cho Tey: Vì sao cô nên là một người ăn chay trường và vì sao sự du lịch bằng máy bay không tốt cho sự thực hành pháp môn Niệm Phật của cô

        A-Di-Đà Phật, chào Tey, câu trả lời thứ nhất cho cô là câu trả lời của hành nhơn cho Reiee về việc là một người ăn chay. Câu trả lời thứ hai là câu chuyện ma trên một chiếc máy bay: Một người điều khiển máy bay người mà hướng dẫn máy bay bay theo đường bay đã chọn, khi nào cất cánh, khi nào hạ cánh, v.v… Ông ta đã chứng kiến nhiều câu chuyện ma trên những chiếc máy bay trong đời của ông ta và đây là một câu chuyện mà ông ta đã kể cho những người trên mạng internet. Ông đã hạ lệnh cho một chiếc máy bay hạ cánh nhưng phi công chánh và phi công phụ đã không nghe theo. Họ và 10 hành khách khác đã nói, đã cười và đã nhảy múa. Chiếc máy bay đã đâm sầm vào mặt đất và tất cả mọi người trên máy bay đều tử vong. Sau đó, những người điều tra đã tìm thấy là đã có một chiếc máy bay khác mất tích và cũng đã đâm sầm vào mặt đất. Nó có cùng số chuyến bay, số máy bay, phi công chánh và phi công phụ có cùng họ, hai người này và tất cả 10 hành khách trên máy bay cũng đã nói, cười và nhảy múa. Hành nhơn đã kể câu chuyện ghê sợ này đến những người nữ, một số cô người Việt ở trang Tamtay, một số cô ở trang Lenglui bởi vì họ đã di chuyển với nhiều chuyến bay. Hành nhơn khuyên cô hãy giảm sự du lịch bằng máy bay của cô đến mức tối thiểu.

        Vì sao du lịch bằng máy bay thì xấu cho sự tu hành pháp môn Niệm Phật?  Đây là một bản dịch của một Bồ-Tát giới từ một bài nói Pháp tiếng Việt của một Thầy Tịnh Độ người Việt. Sự chuyển ngữ của hành nhơn thì không khá như vậy:

        Theo Quần Nghi Luận, một quyển sách Phật giáo chuyên về trả lời và giải thích những nghi ngờ khác nhau của nhiều Phật tử, đã dạy:

        Có mười hạng người, khi qua đời, họ sẽ không thể nghe danh hiệu Phật hay là có thể niệm Phật. Mười hạng người đó là ai?

        Họ là:

        1. Những người không bao giờ gặp Thiện tri thức để khuyến khích họ niệm Phật.
        2. Những người bệnh, có nhiều nghiệp chướng nặng nề làm cho họ đau đớn nhiều về tinh thần và thể xác; vì vậy, họ sẽ không thể nhất tâm niệm Phật được.
        3. Những người tự nhiên bị á khẩu, không nói được.
        4. Những người mất trí, bị bệnh tâm thần, không còn suy nghĩ sáng suốt.
        5. Những người bị chết đuối hay bị chết cháy.
        6. Những người mang nghiệp bị rắn cắn hay bị ác thú ăn thịt.
        7. Những người có những bạn tà phá hủy sự tu hành của họ, làm cho họ mất đi niềm tin Phật giáo.
        8. Những người bị hôn mê không còn thức tỉnh được nữa.
        9. Những người bị giết đột ngột trong chiến trường.
        10. Những người chết từ trên cao té xuống.

        Những điều đó ứng dụng cho người thường. Hành nhơn đã đọc bản Luận này trước đây và đã cầu xin Đức Phật A-Di-Đà và chư Bồ-Tát cõi Tịnh Độ tiếp dẫn hành nhơn về cõi Cực Lạc khi hành nhơn rơi vào một trong mười biến cố đó. Đức Phật A-Di-Đà và chư Bồ-Tát cõi Tịnh Độ đã đồng ý tiếp dẫn hành nhơn về cõi Cực Lạc.Bài nói Pháp L:  Những người nữ trẻ không nên ghen tị với nhau. 

        A-Di-Đà Phật, chào Lydia, hành nhơn đã thấy cô nói chuyện trong hộp cbox dành cho những người nữ đàm thoại.  Cô đã nói 'Giữa nhơn nữ và cô ta, cư sĩ chọn ai?'  Hành nhơn chọn cô, cô ta và những người nữ khác mà hành nhơn đã nói Pháp với 0% của tình yêu nam nữ và nhiều hơn 10% của lòng từ bi tùy thuộc vào những khả năng của hành nhơn về điều kiện sức khỏe, tiền bạc và thời gian.  Hành nhơn hứa một ít là 10% nhưng cho rất nhiều vì thế phước đức, công đức, công phu tu hành niệm Phật của hành nhơn sẽ không bị ảnh hưởng.  Này các cô, đừng ghen tị với nhau khi chúng ta ngồi xuống tham thiền và biết rằng kiếp trước các cô đều là những người nam.  Kiếp trước hành nhơn cũng đã là một người nam.  Người nam ghen tị với một người nam khác bởi vì một người nam thì kỳ lắm.  Thọ mạng loài người không là gì cả khi được so sánh với chư thiên và chư Phật vì vậy chúng ta đã được sinh ra có cùng giới tính nhiều lần trong những kiếp trước.  Phương châm của hành nhơn là 'Gặp cô, nói chuyện với cô, huấn luyện cô, thử cô (bằng trí huệ của hành nhơn) và rời khỏi cô'.  Khi hành nhơn dành thời gian để dạy nhiều người nữ Phật pháp vì vậy hành nhơn đã thành tựu rất nhiều như các cô thấy, không chỉ cho vợ của hành nhơn là người duy nhất mà hành nhơn dành thời gian cho nhưng hành nhơn không có vợ.  Hơn nữa, hành nhơn cũng dạy Phật pháp đến nhiều người khác.  Nếu cô cần nhiều hơn những sự hướng dẫn Phật pháp, hành nhơn sẽ trở về trang Phật giáo cũ của hành nhơn sớm khi vẫn còn dạy và hướng dẫn Phật pháp cho những cô khác. Bài nói Pháp M:  Làm sao các Thầy và các Cô có thể loại trừ dục vọng một cách dễ dàng? 

        A-Di-Đà Phật, chào mọi người, hành nhơn có những phương pháp để loại trừ dục vọng là:

        A. Là một người ăn trường chay. Khi quý vị là một người ăn chay trường, dục vọng của quý vị sẽ giảm thiểu đáng kể mặc dù quý vị vẫn còn trẻ.

        B. Ngủ không hơn 6 giờ một ngày (5 giờ nếu hành nhơn có thể). Khi quý vị ngủ ít hơn bình thường hai giờ hay nhiều hơn trong một ngày, dục vọng của quý vị sẽ giảm thiểu đáng kể mặc dù quý vị hãy còn trẻ.

        C. Tư duy thiền định về một cái xác đang thúi rửa dần dần.

        D. Bồ-Tát Quán-Thế-Âm đã đích thân dạy hành nhơn ý kiến sáng chói này: Hãy nghĩ về một shemale hay là hefemale. Một shemale là một người nữ có một cơ quan sinh dục kín của người nam. Ngược lại, một hefemale là một người nam có một cơ quan sinh dục kín của người nữ. Họ đã được sanh ra 100% tự nhiên như vậy mà không có giải phẩu.

        Thật sự là một cái bẫy lớn, họ đã được sanh ra như vậy không phải vì giới tính của họ nhưng bởi vì nghiệp xấu đời trước mà họ đã tạo ra nên họ đã được sanh ra với những bộ phận sinh dục khác thường. Cũng như vậy, một người nữ được sanh ra như là một người nữ bởi vì nghiệp đời trước của người nữ đó. một người nam được sanh ra như là một người nam bởi vì nghiệp đời trước của người nam đó. Họ không được sanh ra có cùng giới tính ở mỗi đời. Một trăm phần trăm của một shemale là một người nam, 100% của một hefemale là một người nữ, không có gì kỳ lạ cả. Đức PHẬT Thích-Ca Mâu-Ni đã thuyết “Có nhiều người nữ có một bộ phận sinh dục của một người nam (Đức PHẬT ngụ ý là shemale) trên trái đất. Cũng có nhiều người nam có một bộ phận sinh dục của một người nữ (Đức PHẬT ngụ ý là hefemale) trên trái đất mặc dù số lượng của họ thì hiếm hơn nhiều."  Quý vị không cần phải sống hai đời để thấy sự chuyển giới tính kỳ lạ của một cơ thể người nữ hay là của một cơ thể người nam bởi shemale hay hefemale. Bài nói Pháp N: Những sự thực hành Phật giáo để có một tâm hồn an bình 

        Câu hỏi của một đọc giả: Sự thực hành của Đức Phật để có một tâm hồn an bình.  

        Trả lời: Tâm an bình có được từ trong nội tâm, không phải từ môi trường bên ngoài. Để có tâm an bình, quý

vị có hai cách:

        A. Thực hành bất cứ thiền Phật giáo nào mà Đức Phật đã thuyết trong Kinh điển

        B. Xưng niệm hồng danh của Đức Phật A-Di-Đà. Thiền định là cách thấp để thanh tịnh tâm quý vị, niệm

Phật là cách cao siêu để thanh tịnh tâm quý vị vì thế những kết quả đạt được sẽ tốt hơn rất nhiều. ĐỨC PHẬT đã

thuyết "Thiền định bậc cao nhất là niệm Phật." Quý vị có thể tạm ngưng để nghỉ ngơi sau khi niệm Phật một hồi.

Quý vị có thể đặt một sự thực hành thiền định làm trong sạch tâm trong những sự tạm ngưng niệm Phật cho

những sự thành đạt nhiều hơn cho đời sống tâm linh của quý vị. Mỗi người có hai đời sống: Đời sống thế gian

bình thường và đời sống tâm linh. Đời sống thế gian bình thường là đời sống tạm thời và có thể kéo dài như tuổi

thọ con người. Đời sống tâm linh có thể tạm thời và có thể vĩnh cửu tùy thuộc vào cách thực hành tôn giáo của

quý vị. Niệm Phật là cách chắc chắn nhất và dễ dàng nhất cho loài người để vượt thoát sanh tử với tỷ lệ thành

công là 100%. 

        Hai phần trăm cho đến mười phần trăm thành công của tổng số người tu hành là tọa thiền cực kỳ giỏi như

một thiền sư cho đến khi quý vị thấy được Phật tánh vì vậy quý vị có thể vượt thoát khỏi vòng luân hồi.

        Phần còn lại 0.1% hay ít hơn là tu hành để trở thành Thánh A-la-hán để vượt thoát khỏi vòng luân hồi. Có

sanh thì có tử; hết tử rồi lại sanh. Không sanh thì không tử; nếu không có tử thì làm sao có sanh? Để chấm dứt

vòng luân hồi sanh tử một lần và mãi mãi, chỉ có ba cách:

         01. Tu hành để chứng quả A-la-hán hay là

         02. Ngồi thiền thật giỏi như là một Thiền sư hay là

         03. Tu hành theo pháp môn Niệm Phật.Bài nói Pháp O: Quý vị nên có những mục tiêu nhất định đúng với Cháp pháp khi quý vị muốn tu hành giỏi. 

        A-Di-Đà Phật, chào tất cả, quý vị phải có một mục tiêu khi quý vị muốn thành công trong việc tu hành. Hoặc là quý vị muốn quy y Tam Bảo, nói một cách khác quý vị muốn quy y Phật, Pháp, Tăng, hoặc là quý vị muốn thực hành Phật giáo để loại trừ những xui xẻo và có thêm những vận may, hoặc là quý vị giữ giới thập thiện để không bị sanh vào ba đường dữ (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh), để làm Tăng hay Ni, để là Thánh giả Phật giáo, để thực hành theo pháp môn Niệm Phật để vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc và để thành Phật hoặc là quý vị chỉ thực hành Phật giáo để có thêm trí huệ của Phật, quý vị phải có một mục tiêu. Đó là một mục tiêu lớn vì thế quý vị phải chia ra thành những mục tiêu nhỏ hơn có thể thực hiện được với những khoảng thời gian khác nhau, những bước gì để thực hiện, những gì quý vị nên làm, thực hành, tu hành để hoàn thành những mục tiêu nhỏ hơn. Hãy viết những mục tiêu nhỏ hơn đó xuống giấy hay là sổ tay của quý vị và xem chúng thường xuyên. Khi quý vị tạo bất cứ lỗi lầm nào khi thực hành Phật giáo, hãy ghi xuống sổ tay và sửa chữa lối thực hành đó của quý vị. Lúc ban đầu thực hành Phật giáo, quý vị phải đọc Kinh điển thường xuyên, quý vị phải có thầy giảng Pháp riêng cho quý vị, một Phật tử kinh nghiệm hay là một Tăng sĩ hay Ni sĩ để hỏi về giáo pháp bất cứ lúc nào. Khi không có một người như trên, hãy tìm ra một người như trên và kết bạn với người đó. Khi quý vị tìm ra những lỗi lầm khi thực hành Phật giáo, quý vị phải hiểu lỗi lầm, thấy rõ nó và sửa chữa nó. Nếu quý vị thấy lỗi lầm mà không sửa chữa thì sự tu hành của quý vị sẽ không đạt được những kết quả tốt và không thể khá hơn được. Lúc ban đầu thực hành Phật giáo sẽ có nhiều lỗi lầm, những khó khăn và lúng túng. Quý vị có thể thực hành Phật giáo với bạn bè trong nhóm nhưng khi quý vị có một Phật tử kinh nghiệm giỏi, Thầy hay Cô, Thiện tri thức, bậc Thầy bên cạnh quý vị, sự thực hành Phật giáo của quý vị sẽ tiến triển vượt bậc. Sẽ có những lần quý vị không có ai để hỏi hay là cần giúp đỡ. Thật là không tốt chút nào. Như khi học bơi hay là học lái xe, quý vị cần một thầy dạy bơi hay một thầy dạy lái xe bên cạnh, nếu thầy quý vị không có mặt ở đó khi quý vị sắp sửa chìm hay không biết ý nghĩa của một bảng hướng dẫn đường, quý vị phải làm sao đây? Vì vậy có một bậc Thầy để hướng dẫn Phật giáo bên cạnh quý vị để hướng dẫn quý vị kịp thời thì tốt nhất.Bài nói Pháp P dành cho Viann: Những lợi ích của thiền 

        A-Di-Đà Phật, chào tất cả, ngày hôm qua mọi người đã ngồi thiền chưa? Quý vị nên ngồi thiền. Khi ngồi thiền, quý vị sẽ có những lợi ích sau đây: 

         A. Ít bị căng thẳng và nhiều năng lượng hơn

         B. Ngủ ít hơn nhưng vẫn yêu đời hơn và có nhiều thời gian hơn để làm những việc quý vị thích và những việc quý vị phải làm: Tu hành những gì Đức Phật dạy đặc biệt là pháp môn Niệm Phật

         C. Có ít hơn những sự ngồi lê đôi mách và nghiệp, nghiệp cho dù là tốt hay xấu sẽ dẫn quý vị tái sanh vào vòng luân hồi sanh tử, chỉ với thực hành pháp môn Niệm Phật là cơ hội tốt nhất để đưa quý vị ra khỏi vòng luân hồi sanh tử.

         D. Có nhiều phước đức và trí huệ hơn

         E. Loại trừ bệnh tật từ sự căng thẳng và sự rối loạn cơ thể

         F. Tận dụng thời gian rãnh một cách tốt nhất khi quý vị không bận rộn hay không suy nghĩ

         G. Khi quý vị biết ngồi thiền giỏi, quý vị sẽ được sanh lên cõi trời.

         H. Giúp quý vị giữ giới tốt và không bị làm hại, làm tổn thương bị ma tà và quỷ.

         Bên cạnh sự ngồi thiền, quý vị cũng có thể hành thiền đang khi đi, đứng và nằm. Điều quan trọng là giữ cho tâm bên trong càng thanh tịnh càng tốt và giữ cho các căn không tiếp xúc với các trần bên ngoài càng nhiều càng tốt. Quý vị sẽ cảm thấy rất sảng khoái khi hành thiền như là hành nhơn hướng dẫn. Đó là cách tận dụng thời gian tốt nhất cho quý vị. Không bằng thực hành pháp môn Niệm Phật bởi vì như Đức Phật đã thuyết "Thực hành pháp môn Niệm Phật là thiền định tốt nhất trong tất cả các loại thiền định." Tất cả mọi thứ trong vòng luân hồi đều không có thật ngoại trừ tâm Phật của quý vị. Bất cứ khi nào quý vị hành thiền (lối thụ động) hay là niệm Phật (lối chủ động), quý vị có thể rời xa những thứ không có thật và đi tới càng lúc càng gàn hơn tâm Phật của quý vị. Với những phương pháp này, những cơ hội cho quý vị được sanh đến những cõi thiện (cõi người hay cõi trời) sẽ tốt hơn nhiều. Từ bây giờ trở đi, quý vị nên đãnh lễ trước một tượng Phật nhỏ trên bàn thờ công phu trong đạo tràng (hay là trước một Đức Phật tưởng tượng) ít nhất 10 lần một ngày (hành nhơn đãnh lễ Phật ít nhất 20 lần một ngày hay nhiều hơn) với trán, hai đầu gối, hai lòng bàn tay của quý vị phải chạm đất. Bởi vì đãnh lễ Phật một cách cung kính, quý vị có thể xóa trừ và giảm bớt những nghiệp xấu và nghiập ác (nếu quý vị có nghiệp ác, hành nhơn không có nghiệp ác. Nếu có nghiệp ác, quý vị cũng cần nên có những buổi lễ tụng Kinh sám hối), có những sự liên lạc tốt với chư Phật và chư Bồ-Tát bằng nhiều cách khác nhau, được quỷ thần tôn trọng, được chúng sanh hữu tình thấp hơn quý vị tôn trọng, được người và trời tôn trọng; sẽ được chư Phật và chư Bồ-Tát phù hộ độ trì và có trí huệ quý giá cho đời sống thế gian bình thường của quý vị (đời sống huyễn mộng) và đời sống tâm linh (có thể là không thật hay ~thật~ tùy thuộc vào những cách thức thực hành tôn giáo của quý vị). Bắt đầu từ ngày hôm nay, mọi người nên đãn h lễ những tượng chư Phật và chư Bồ-Tát một cách cung kính như chư Tăng Ni và những Phật tử ít nhát 10 lần một ngày. Sẽ có những cách thức thực hành Phật giáo có trí huệ và có hệ thống cho quy vị sau đó. Xin lỗi đã nói Pháp dài, lần tới những bài nói Pháp sẽ được đăng ở trang http://NamoAmitabha.ws Bài nói Pháp Q dành cho Viann: Làm thế nào để xóa trừ những sự sợ hãi của cô khi thực hành pháp môn Niệm Phật 

        A-Di-Đà Phật, chào Viann, khi cô nghe về việc vãng sanh, cô có thể bị sốc. Hành nhơn đã bị sốc khi nói về việc mong muốn vãng sanh với một số bạn bè là ca sĩ nổi tiếng Việt nam trước đây (Hành nhơn không phải là ca sĩ hay người nổi tiếng.) Nhưng hành nhơn đã ngồi xuống và suy nghĩ cặn kẽ về những câu hỏi này: "Có phải vãng sanh là điều đáng sợ?" và "Có phải vãng sanh hạ thấp đời sống thế gian bình thường của bổn tự?" Khi hành nhơn đã tìm ra những câu trả lời cho hai câu hỏi đó, hành nhơn không còn sợ hãi hay mắc cỡ gì cả. Với câu hỏi thứ nhất, đây là trí huệ của hành nhơn: Bất cứ ai thực hành pháp môn Niệm Phật tốt sẽ được Đức Phật A-Di-Đà cho biết chính xác ngày, giờ mà Đức Phật A-Di-Đà, Bồ-Tát Quán-Thế-Âm, Bồ-Tát Đại-Thế-Chí và những bậc Thượng thiện nhơn khác ở cõi Tây-Phương Cực-Lạc đén tiếp dẫn tâm của hành giả về cõi Cực-Lạc. Trước lúc vãng sanh, thân thể của hành giả không bị đau đớn, tâm hành giả không còn phiền não và trí huệ của hành giả không bị mất. Bồ-Tát Hộ-Pháp sẽ xua đuổi những tà ma hay quỷ hành giả được vãng sanh. Với câu hỏi thứ hai, đây là trí huệ của hành nhơn: Nguời thế gian bình thường chỉ làm những điều không lợi ích cho dục lạc của tâm giả và thân giả. Khi chư Phật và chư Bồ-Tát từ trên nhìn xuống những gì loài người đang làm, các Ngài buộc miệng than "Thật là tội nghiệp! Nhân loại đang làm những điều vô ích cho đời sống tâm linh của họ. Bất cứ ai không thực hành pháp môn Niệm Phật đều đáng thương."Bài nói Pháp R cho Viann: Giải thích tâm giả và thân giả

        A-Di-Đà Phật, chào Viann, cô có muốn biết vì sao tâm là giả và cơ thể có hình dạng là giả không Viann? Có vài cách để giải thích nhưng hai cách sau đây thì rất dễ nhận thấy và không thể phủ nhận được:

         A.  Khi một người sanh ra đời ở kiếp kế tiếp như là một chúng sanh hữu tình hay được sanh trở lại như là một người bởi sự tái sanh, anh ta hay cô ta không thể nhớ bất cứ điều gì từ kiếp trước. Tâm thật của họ (Phật tâm hay là Phật tánh) là tâm vẫn còn bên trong bào thai mẹ của họ. Tâm thật lúc đó hãy còn 100% thanh tịnh và không biết bất cứ gì cả từ môi trường bên ngoài. Khi tâm thật bắt đầu có sự phân biệt khác nhau từ những đồ vật, tự ngã bắt đầu phát triển. Tâm giả chỉ là một dạng ô nhiễm của tâm thật. Như một tấm gương sạch bị dính bụi, khi dùng một tấm khăn để lau gương, gương sẽ sạch trở lại. Ở ví dụ này, gương dụ cho tâm thật, gương bị dơ dụ cho tâm giả, bụi dụ cho những gì tâm thật tiếp nhận từ sáu trần bên ngoài bởi sáu căn, thiền định hay là niệm Phật dụ cho sự dùng một tấm khăn sạch để lau bụi. Rõ ràng là, tâm giả hiện thời mà cô có là không thật. Tâm giả chỉ là một dạng bị ô nhiễm bởi tâm thật.

        B.  Khi một người sanh ra đời ở kiếp kế tiếp hay được sanh trở lại làm người bởi sự tái sanh, anh ta hay cô ta không thể mang theo cơ thể có hình dạng của mình ở kiếp trước theo. Rõ ràng là, cơ thể có hình dạng hiện thời của một người thì không phải là thật.Bàì nói Pháp S cho Viann: Tầm quan trọng của sức mạnh của đức hạnh cho đời kế tiếp của cô trên hẳn những sức mạnh không quan trọng khác

        A-Di-Đà Phật, chào Viann, Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni đã thuyết về năm sức mạnh tạo cho một người nữ có lòng tự tin như sau:

        "A. Sức mạnh của sắc đẹp

         B. Sức mạnh của tài sản

         C. Sức mạnh của quan hệ quen biết

         D. Sức mạnh của sanh con đẻ cái

         E. Sức mạnh của đức hạnh

        Nhưng nhờ ở sức mạnh của đức hạnh mà một người nữ được sanh về những cõi lành sau khi qua đời."

        Cô hiểu ý hành nhơn muốn nói Viann. Bốn sức mạnh đầu có thể giúp người nữ nhiều để sống một đời sống an nhàn nhưng chúng thì không cần thiết lắm. Sức mạnh thứ năm thì thật sự cần thiết cho một người nữ để được sanh về những cõi lành sau khi qua đời như thế giới loài người, cõi trời hay cao hơn. Bài nói Pháp T: Tại sao quý vị nên làm trong sạch tâm của mình?

        A-Di-Đà Phật, chào quý vị, hôm nay mọi người nên bớt lại những cuộc nói chuyện không cần thiết, những suy nghĩ không cần thiết, cuộc nói chuyện với bạn bè, những sự ngồi lê đôi mách, buổi xem ti vi, buổi xem phim, sự đọc sách, cuộc du lịch để ngắm cảnh, sự nghe nhạc, cuộc tham gia tranh cãi trong diễn đàn, những sự góp ý kiến về hình ảnh của những ngôi sao nghệ thuật, v.v… Bất cứ điều gì làm tâm quý vị không thanh tịnh. Quý vị phải nhận thấy là quý vị không là gì cả ngoài tâm Phật của mình. Đây là thứ duy nhất có thật mà quý vị sở hữu trong vòng luân hồi dài không thể tưởng tượng được và ngoài ra không có thứ gì khác. Khi quý vị đọc Tâm Kinh, quý vị sẽ thấy mệnh đề "Sắc tức là không, khônng tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, đều là như vậy." Quý vị có thấy là những tượng nhỏ của Bồ-Tát Di Lặc dùng hai tay để che mắt, che tai, che miệng và nói "Đừng nhìn bất cứ gì xấu ác, đừng nghe bất cứ gì xấu ác và đừng nói bất cứ gì xấu ác"? Đó là những phương pháp rất có trí huệ quý vị nên thực hành theo. Ít nhất là quý vị nên hành thiền cho tâm của mình khi đi, đứng, nằm, ngồi hay là niệm Phật thường xuyên khi quý vị rãnh. Quý vị luôn luôn có thời gian cho dù quý vị có bận rộn đến đâu đi nữa. Pháp là những lời dạy của Đức Phật đến tất cả mọi người không chỉ dành cho Tăng sĩ, Ni sĩ và Phật tử. Phật pháp là giáo dục chứ không phải là tôn giáo. Khi quý vị nói bất cứ điều gì ngoại trừ Phật pháp, quý vị trở thành không thật. Tâm Phật của quý vị bị ô nhiễm, quý vị tạo một nghiệp cho dù là nghiệp tốt hay nghiệp xấu làm cho quý vị bị tái sanh vào trong vòng luân hồi dài không thể tưởng tượng được. Cơ hội giải thoát của quý vị sẽ trở nên ít hơn. Con đường của quý vị đến bờ giải thoát hay là Niết bàn sẽ trở nên xa xôi hơn. Tâm giả của quý vị (tâm ô nhiễm) sẽ trở nên xa hơn tâm Phật của quý vị. Đó là những lợi ích của thiền định và niệm Phật:  Để làm trong sạch tâm giả của quý vị và làm cho tâm đó càng lúc càng gần hơn tâm Phật thanh tịnh tuyệt đối của quý vị (Phật tâm hay Phật tánh). Vì lý do này, một số người hành thiền 70 ngày liên tục ở một chùa Phật giáo, Tổ thứ nhất Bồ-Đề Đạt Ma đã tọa thiền xoay mặt vào vách của một cái hang liên tục trong 9 năm ròng rã và một số người niệm hồng danh của Đức Phật A-Di-Đà trong 7 ngày liên tục … Họ thấy và đạt được nhiều kết quả kỳ diệu trong lúc hành thiền và niệm Phật. Bài nói Pháp này sẽ được đăng ở trang http://NamoAmitabha.ws Thánh giả Thích Huyền Quang. Bài nói Pháp U cho Jane:  Yêu là gì bởi trí huệ của hành nhơn 

        Từ trước đến nay có nhiều định nghĩa khác nhau về "Yêu là gì?" Hành nhơn có định nghĩa riêng về "Yêu là gì?" dùng trí huệ của hành nhơn và với định nghĩa này, hành nhơn có thể tu hành lên đến phẩm vị hiện thời. Trong một tiền kiếp, Bồ-Tát Địa-Tạng đã nhìn thấy mỗi người nữ, đặc biệt là một cô gái, như là một bộ xương. Vào thời đó, Bồ-Tát Địa-Tạng đã là một Bồ-Tát có phẩm vị cao, nghĩa là Ngài đã tích lũy vô lượng phước đức và công đức từ những kiếp trước. Cô ta chỉ là một bộ xương với thịt nằm trên xương.

        Hành nhơn nhìn các cô không như cách của Bồ-Tát Địa-Tạng nhìn. Hành nhơn nhìn các cô như thể hành nhơn là anh của các cô, cậu, chú hay là cha các cô. Cũng vậy, hành nhơn nhìn các cô như một người nam (các cô đã làm một người nam trong nhiều kiếp trước) với tóc dài. Khi các cô trang điểm và nhìn khác hẳn, hành nhơn nhìn các cô như là một người nam không có trang điểm với tóc dài.

        Một số họa sĩ vẽ hình người với quá trình như sau: 

        a. Trước tiên anh ta (hay cô ta) vẽ những khớp xương.
        b. Sau đó anh ta vẽ xương.
        c. Sau đó anh ta vẽ da thịt và tóc.
        d. Cuối cùng, anh ta vẽ quần áo trên da thịt.

        Nếu chúng ta nhìn ngược lại quá trình trên, cơ thể con người không là gì mà chỉ là thịt trên xương không tồn tại lâu dài với thời gian. Đời sống của mỗi người trải qua quá trình sau: Sanh, bệnh, lão, tử hay là qua đời sớm hơn không theo quá trình trên, ví dụ: Qua đời lúc còn trẻ không đợi đến già rồi sau đó bệnh hay là bệnh rồi sau đó qua đời không đợi đến già. Vì vậy đời sống loài người không tồn tại lâu dài và vô thường.

        Cũng như vậy, tình yêu không tồn tại lâu dài, là ảo mộng và vô thường. Quan niệm tình yêu vĩnh cữu ch là ảo mộng. 

        Tình yêu thì không có thật (đặc biệt là tình yêu của 2 người khác giới) khi tâm hồn, cảm giác và cảm xúc thì không phải là thật.

        Hầu hết thời gian, tình yêu được phát triển bởi dục vọng của người nam và những cảm giác đặc biệt với ái tình của người nữ.  PHẬT THÍCH-CA MÂU-NI thuyết: "Người nam và người nữ thì giống nhau. Họ có những sự khác nhau duy nhất là:

        A. Giọng trầm và giọng cao

        B. Hình dáng cơ thể

mà rất hấp dẫn bởi hai người khác giới."

        Hãy ghé thăm những trang web này cho những sự dạy Pháp khôn ngoan: http://NamoAmitabha.ws và http://TrueHappiness.ws  Hành nhơn chúc quý vị có thêm nhiều trí huệ hơn nữa, chào thành thật, Thích Huyền Quang. Bài nói Pháp V cho Beatrice: Cô không cần nhiều tiền để thành công trong Phật giáo.

         Khi hành nhơn di chuyển đến tiểu bang California để học làm Tăng sĩ, hành nhơn chỉ có khoảng $200 trong túi. Hành nhơn chứng đạt quả vị Thánh thứ nhất ở Cali khi không có tiền, chứng đạt những quả vị Thánh cao hơn khi hành nhơn không có tiền và có ít tiền và chứng đạt quả vị Thánh cao nhất lúc còn nghèo. Như cô thấy, hành nhơn không cần nhiều tiền để thành công rực rỡ trong Phật giáo. Bất cứ khi nào hành nhơn cần thêm một ít tiền, hành nhơn chơi một số trò chơi từ thiện miễn phí trên mạng để có tiền. Những trò chơi từ thiện miễn phí trên mạng là nơi hành nhơn kiếm tiền theo ý muồn. Cô có thể dùng tiền để sai khiến người khác làm những điều cô muốn, nhưng cô không thể dùng được tiền để mua những thành quả độc đáo của Phật giáo hay là để có được tâm giác ngộ. Chỉ khi nào biết đủ với những gì cô có và thực hành đúng như Đức PHẬT đã thuyết, cô có thể chứng đạt những quả vị này và có được tâm giác ngộ. Bài nói Pháp W cho Hanie:  Nếu cô muốn vượt trội thế giới rất nhiều, hãy chắc chắn để có những hệ thống không thể vượt qua này 

        Ba hệ thống không thể vượt qua là:

        A. Hệ thống ưu tú nhất toàn thể vũ trụ: Là pháp môn Niệm Phật của Phật giáo bởi vì hệ thống này có thể làm cho cô thành Phật chỉ trong một đời hay ngắn hơn nhiều. Hệ thống này cũng có thể giúp cô vượt thoát ra khỏi vòng luân hồi sanh tử với tỷ lệ thành công là 98% - 100%. Để biết thêm, cô nên ghé trang chủ của trang http://TrueHappiness.ws  Do thực hành hệ thống này một cách đúng đắn, hành nhơn được Bề Trên khen ngợi với những cụm mây đẹp nhất trên nền trời nhiều lần. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là hệ thống tốt nhất trong toàn vũ trụ.

         B. Hệ thống ưu tú thứ nhì trong toàn vũ trụ: Là hệ thống Thánh giả Phật giáo. Khi cô được vào dòng Thánh, từ lúc đó trở đi, cô chỉ ở trên dòng Thánh của mình để tu hành tốt hơn nhiều và tu chứng được những bậc Thánh cao hơn cho đến khi trở thành Thánh giả A-la-hán, một bậc Thánh cao nhất của Tiểu thừa Phật giáo hay là một vị Thánh thiêng liêng hoàn hảo. Khi cô trở thành Thánh A-la-hán, có nghĩa là cô đã ra khỏi vòng luân hồi sanh tử và cô chấm dứt được mọi khổ đau của vòng luân hồi sanh tử mặc dù vị trí này không thể giúp cô trở thành PHẬT được. Trong Kinh Pháp Cú, Đức PHẬT THÍCH-CA MÂU-NI đã thuyết "Tu chứng được quả vị Thánh đầu tiên thì tốt hơn sự thống trị toàn thế giới."   Ai có đủ tiền hay là quyền lực chính trị để thống trị toàn thế giới? Điều đó không thể nào có được.  Do tu hành hệ thống này đúng đắn, hành nhơn đã được Bề Trên ngợi khen với những cụm mây đẹp nhì trên nền trời nhiều lần. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là hệ thống tốt nhì trong toàn vũ trụ.

         C. Hệ thống ưu tú thứ ba trong toàn vũ trụ: Hệ thống cõi vô sắc của cõi trời. Hệ thống này thì tuyệt đối cao nhưng không được tiến cử. Nó không thể đưa cô vượt thoát vòng luân hồi sanh tử. Cùng với những cõi dục giới và sắc giới, cõi vô sắc giới tạo nên cõi Ta Bà. Tất cả các vị Chúa trời trên thế giới thì đang cư ngụ trong cõi sắc giới hay thấp hơn. Không có tôn giáo nào khác có những cách thực hành đúng để được sanh về cõi vô sắc ngoại trừ Phật giáo.Bài nói Pháp X cho Josheen: Làm thể náo để trở thành phiên bản tốt nhất của cô trên mạng internet 

        A-Di-Đà Phật, chào Josheen, sau đây là những tiến cử của hành nhơn vì vậy cô có thể có phiên bản tốt nhất của cô trên mạng internet. Thực hành và tu hành hay không thì tùy ý của cô. Hành nhơn đưa cô tất cả hướng dẫn, trí huệ, khuyến khích, v.v… cho cô để thực hành và tu hành. Nếu cô yêu \*tâm Phật*/ của mình (*Những ký hiệu* có nghĩa là Phật tâm của cô là thứ duy nhất mà cô làm chủ trong vòng luân hồi sanh tử, không có thứ gì khác cô có thể làm chủ mãi mãi. Đó là *viên ngọc quý báu thật sự* của cô và cô cần tạo \đôi cánh/ cho viên ngọc đó bay lên càng nhiều càng tốt bằng cách thực hành và tu hành những gì hành nhơn hướng dẫn. Mọi thứ khác thì không thật sự có và là ảo mộng.), cô nên thực hành và tu hành những gì hành nhơn hướng dẫn; nếu cô không yêu /*Phật tâm*\ của mình, cô có thể không nghe theo tất cả những sự hướng dẫn của hành nhơn, tạo /không cánh nào cả\ cho *viên ngọc thật sự* của mình vì vậy *viên ngọc thật sự* của cô sẽ phai tàn theo thời gian :(  Với phiên bản tốt nhất của cô dưới mạng internet, cô cần ở gần hành nhơn cho những sự hướng dẫn riêng. Hành nhơn đã mời một số cô cho những sự hướng dẫn quý báu của hành nhơn để có phiên bản tốt nhất của các cô dưới mạng internet nhưng tất cả các cô đều từ chối. Các cô đã được mời là: Quynh Nhu (người Việt), Thuy Huong (người Việt), Zhao Huan (người Hoa), Viann Zhang (người Hoa), Reiee (người Mã Lai Á) và cô (người Mã Lai Á). Hành nhơn đã quyết định không nhận đệ tử thân cận nữa. Sau đây là bảng hướng dẫn từng bước cho cô để có phiên bản tốt nhất của \*đời sống của cô*/ trên mạng internet:

        Bước 1:  Hãy đọc và hiểu bài nói Pháp E: LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT ĐỨC PHẬT, từng-bước-một

        Bước 2:  Hãy đọc và hiểu 48 lời nguyện của Đức Phật A-Di-Đà, hãy để ý đến những Đại nguyện 18, 19 và 20

        Bước 3:  Theo những Đại nguyện thứ 19 và 20 của Đức PHẬT A-DI-ĐÀ, cô nên biết rất rõ công-đức là gì và đức-hạnh là gì. Công-đức là những việc làm thiện của cô về việc cung cấp những người khác Trí-huệ của Đức PHẬT THÍCH-CA MÂU-NI và giáo Pháp được giảng giải bởi Tăng đoàn và Thiện tri thức vì vậy họ có cũng có trí-huệ quý-báu. Đức-hạnh là đạo-đức ưu-tú của cô của sự giữ-giới, làm những việc tốt do Đức PHẬT dạy, ĐẠI BỒ-TÁT dạy và giữ-gìn đạo-hạnh theo như những lời dạy của Đức PHẬT.

        Bước 4:  Để có công-đức, cô nên tu-hành những điều sau đây:  Cô nên thường xuyên đọc Kinh-điển, xem phim Phật giáo, đọc những bài Pháp giảng bởi chư Tăng Ni, làm một trang web hay trang blog Phật giáo và đưa thông tin Phật pháp và đưa những người khách trêng mạng internet vào trang web hay trang blog Phật giáo của cô;  làm những băng giảng cassette, CDs, DVDs của những bài thuyết giảng và cung cấp miễn phí;  thảo luận Phật pháp với những Phật tử khác, chư Tăng và chư Ni trong những diễn đàn Phật giáo; nói cho người khác biết về Phật giáo và cho họ những sách Phật giáo tốt để đọc;  nếu cô rất giỏi về Phật pháp, biết cô đang giảng nói gì và chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những bài nói Pháp của cô theo như luật Nhân Quả thì cô có thể nói Pháp. 

        Bước 5:  Để có đức-hạnh, cô nên tu-hành những điều sau đây:

        Những sự hướng dẫn tu hành cho những người tu theo pháp môn Niệm Phật (Những sự hướng dẫn này thì được thuyết giảng bởi Đức PHẬT THÍCH-CA MÂU-NI và Tăng đoàn Tịnh Độ.)

        Ba điều-kiện trong Kinh Quán Vô-lượng-thọ (Ba điều-kiện này là chánh-nhân Tịnh-nghiệp để được vãng-sanh của chư PHẬT quá khứ.)

        Điều-kiện thứ-nhất: Hiếu-dưỡng Cha Mẹ, phụng-thờ Sư trưởng (Thầy dạy đạo), từ-tâm không-sát-hại, và tu mười-nghiệp-lành (Thập-thiện nghiệp đạo).

        Điều-kiện thứ-hai: Quy-y Tam-Bảo, giữ-gìn các giới, không-phạm oai-nghi.

        Điều-kiện thứ-ba: Phát Bồ-Đề-tâm, tin-sâu Nhân-Quả, đọc-tụng Kinh-điển Đại-thừa, và khuyến-khích người khác tu-hành.

Lục-hòa:
 

        1.  Thân hòa đồng ở  

        2.  Giới hòa đồng tu

        3.  Khẩu hòa vô tranh cãi     

        4.  Kiến hòa đồng duyệt  

        5.  Ý hòa đồng giải  

        6.   Lợi hòa đồng chia 

        Đừng có phạm vào ba phiền não chính:  Mọi suy nghĩ của chúng ta phải tránh ba điều độc hại và tu-hành theo giới, định và huệ.

        Tu-hành theo lục-độ ba-la-mật:  Luôn luôn tu-hành theo thí ba-la-mật, giới ba-la-mật, nhẫn ba-la-mật, tinh-tấn ba-la-mật, thiền-định ba-la-mật, và trí-huệ ba-la-mật. Hãy dạy và giúp các chúng sanh tu hành theo đạo Giác-ngộ hoàn-hảo, cao-cả-nhất.

        Mười điều nguyện lớn của Đại Bồ-Tát Phổ Hiền (Sau chánh-nhận Tịnh-nghiệp, mười điều nguyện lớn của Đại Bồ-Tát Phổ Hiền là những trợ nhân tốt-thứ-nhì để được vãng-sanh.)

        Tất cả những người tu theo pháp môn Niệm Phật nên kính-cẩn tu-hành theo đức-hạnh của Đại Bồ-Tát Phổ Hiền:
        1. Nhất giả lễ-kính CHƯ PHẬT,
        2. Nhị giả xưng-tán NHƯ-LAI (một danh hiệu khác của PHẬT),
        3. Tam giả quãng-tu cúng-dường,
        4. Tứ giả sám-hối nghiệp chướng,
        5. Ngũ giả tùy-hỷ công-đức (của Bề Trên và những người khác),
        6. Lục giả thỉnh (CHƯ PHẬT) chuyển Pháp-luân,
        7. Thất giả thỉnh PHẬT (THÍCH-CA MÂU-NI) trụ-thế,
        8. Bát giả thường-tùy Phật-học (đọc Kinh-điển và tu-hành theo Kinh-điển),
        9. Cửu giả tùy-thuận chúng-sanh và
       10. Thập giả phổ-giai hồi-hướng.

        Hãy đua tranh với Bồ-Tát Phổ Hiền và tu-hành theo những hạnh nguyện lớn của Ngài trong mỗi tư tưởng, không chấm dứt và liên tục không ngừng. Thân, khẩu, ý của hành giả sẽ không bao giờ mệt mỏi vì những việc thiện này.

        Đó là tất cả những gì cô cần phải thực hành và tu-hành theo Josheen. Khi cô thực hành và tu hành như những gì hành nhơn hướng dẫn, cô sẽ vãng-sanh về cõi Tây-Phương Cực-Lạc của Đức Phật A-Di-Đà hay là Thế giới Hạnh Phúc Cao nhất. Khi cô ở nơi đó, cô sẽ trên đỉnh cao của vũ trụ cùng với CHƯ PHẬT. Nếu cô có bất cứ câu hỏi nào về bài Pháp này, hãy đặt nó vào hộp cbox ở trang nhà của trang này. Hành nhơn sẽ rất vui để trả lời câu hỏi của cô. Chúc cô may mắn nhất với những ước mơ có thật của mình, Thích Huyền Quang.  Bài nói Pháp A1 cho Josheen, Beatrice, Jane Schwan và những người nam và người nữ có tài năng khác: Nếu quý vị thực sự muốn phiên bản tốt nhất cho đời sống của mình, Phật giáo chắc chắn có thể giúp quý vị đạt được ước mơ.

         A-Di-Đà Phật, chào Jane, cô là một người có tài. Nghề nghiệp văn phòng có thể thỉnh thoảng làm cho cô nhức đầu, nhưng nghề văn phòng cho cô môi trường làm việc tốt, được nể trọng, lương cao, môi trường làm việc an toàn sạch sẽ, v.v… Để bán hàng được tốt hơn, cô có thể xem một số phim khuyến khích bán hang của Brian Tracy trên trang YouTube. Dù sao, bán hang lien quan đến sự tạo nghiệp xấu và một số áp lực như cô nói bởi vì cô là một người nữ. Hành nhơn đã làm việc văn phòng một vài năm và cũng đã có một số việc làm tốt khác. Sau đó khi hành nhơn đọc một số Kinh-điển của Đức Phật Thích-Ca, hành nhơn đã tìm thấy là mất nhiều thời gian cho công việc thì không phải cách sống của hành nhơn. Nó cũng liên quan đến việc tạo nhiều nghiệp xấu. Sau khi lắng nghe những lời khuyên của Bề Trên, hành nhơn để ý nhiều hơn và dùng nhiều thời gian hơn cho việc tu hành Phật pháp, đặc biệt là pháp môn Niệm Phật. Khi cô giữ một vị trí quan trọng trong một công ty, ngay cả nếu cô là một tổng giám đốc, cô chỉ được sự kính nể của tất cả mọi người trong công ty. Nhưng khi cô giữ một vị trí quan trọng trong Phật giáo, nhiều người trong đất nước của cô, nếu không nói là thế giới, sẽ có những sự kính nể cho cô. Những điều thực sự cô có thể đạt được như phước-đức, công-đức (công-đức và đức-hạnh) và những thành-đạt của sự tu-hành pháp môn Niệm Phật thì sẽ khác-nhau tột-cùng. Phước-đức có thể là thật hay không thật tùy vào sự thực hành của cô. Nếu cô hồi-hướng phước-đức của cô đến sự tu-hành pháp môn Niệm Phật để được vãng-sanh thì phước-đức đó là thật và tồn tại lâu dài. Nếu cô không biết và không hồi hướng phước đức của cô đến sự tu-hành pháp môn Niệm Phật, thì ngay cả nếu cô có nhiều phước lành nhất thế giới, hay là người giàu có nhất, hay là một người với nhiều hoạt động từ thiện nhất hoặc bố thí rộng rãi nhất, cô chỉ có thể được sanh về cõi trời thôi và chưa thể thoát ly sanh tử được. Cô có thể ghé trang http://TrueHappiness.ws cho lý lịch của hành nhơn và trang này http://NamoAmitabha.ws và trang trước vừa kể cho những sự nói Pháp của hành nhơn. Hành nhơn chúc cô có thêm nhiều trí huệ hơn nữa, chào thành thật, Quang Huệ.Bài nói Pháp B1 cho những người thích nói tục hay rủa người khác, không biết về ma và quỷ, không biết làm thế nào để xử sự với họ và không biết về luật nhân quả 

        A-Di-Đà Phật, chào quý vị, có một số người thích nói tục hay rủa người khác. Nghiệp dù là tốt hay xấu có ba loại:  Nghiệp của tâm hay ý nghiệp, nghiệp của miệng hay khẩu nghiệp và nghiệp của thân hay là thân nghiệp. Trong thế giới loài người, ma, có thể một số quỷ và loài người sống chung với nhau. Vào lúc ban ngày, ma di chuyển đây đó và trà trộn với người nhưng chúng ta không thể thấy họ bằng mắt thường. Chúng ta cần thiên nhãn và hơn nữa để có thể thấy họ. Khi loài người sinh hoạt bình thường và không liên quan đến ma, loài người được an lành. Nhưng khi bất cứ người nào sinh hoạt bất thường, phá rối họ, khinh thường họ, nghĩ xấu về họ, nói xấu về họ, cười họ vì vậy người đó sẽ gặp rắc rối ! Phật tử, Tăng sĩ và Ni sĩ thỉnh thoảng sinh hoạt khác một chút; tùy theo đường lối tu hành của họ nhưng họ cố gắng sinh hoạt bình thường càng nhiều càng tốt khi cần thiết; nhưng họ biết rành rẽ về ma và làm thế nào để đối xử với ma. Đa số loài người không biết về ma và không biết làm thế nào để cư xử với họ.

        Khi quý vị nói tục hay rủa, ma nghĩ quý vị thì ngạo mạn, khinh thường họ và theo quý vị để làm hại hay làm tổn thương. Vấn đề của quý vị có thể không phải do ma làm nhưng vì quý vị bị nghiệp xấu. Bất cứ khi nào quý vị sợ ma, quỷ những linh hồn đang theo để hại hay làm tổn thương quý vị, có thể rất xui như là tai nạn xe hơi, té xuống từ trên cao như cầu thang hay cây, v.v… Quý vị nên luôn luôn xưng niệm hông danh của Phật A-Di-Đà hay hồng danh của Bồ-Tát Quán Thế Âm. Hãy tin hành nhơn, hầu hết mọi người trên thế giới có một số ma, quỷ, linh hồn, v.v… theo sau để trả thù bởi vì họ đã tạo những nghiệp rất xấu trong những đời quá khứ đến những ma, quỷ, linh hồn, v.v… đó. Những sự trả thù có thể là hại, làm tổn thương, làm quý vị bệnh, làm quý vị nghèo, làm quý vị có bất hòa với bà con, làm quý vị xui, ngăn ngừa quý vị được gặp Phật pháp được thuyết vởi Đức PHẬT hay Tăng đoàn, ngăn ngừa quý vị đọc được những bài nói Pháp của Thiện tri thức như hành nhơn, đặc biệt là không làm quý vị được thành Thánh (khi quý vị được bước vào dòng Thánh, từ đó trở đi, quý vị chỉ bước trên con đường chánh đạo để tu hành tốt hơn nhiều, và sau đó tu chứng được những quả vị Thánh cao hơn cho đển khi trở thành Thánh A-la-hán, bậc Thánh cao nhất hay là một bậc Thánh hoàn hảo, thiêng liêng. Khi quý vị trở thành Thánh A-la-hán, chắc chắn là quý vị đã vượt thoát vòng luân hồi sanh tử và chấm dứt mọi khổ đau trong vòng luân hồi.), đặc biệt là làm cho quý vị không gặp và thực hành Phật pháp càng nhiều càng tốt (bởi vì khi quý vị đã vượt thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, những linh hồn đó không thể nào theo quý vị được nữa để trả thù. Khi quý vị thực hành niệm Phật, quý vị phải thực hành một số phương pháp để làm cho họ tha thứ quý vị về những nghiệp rất xấu trong đời quá khứ.), làm cho quý vị không thể liên lạc được với Bề Trên, làm quý vị chết sớm, theo tâm hồn quý vị sau khi qua đời và làm cho quý vị sanh vào ba đường ác. Ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là những trường hợp mà hành nhơn biết ma, quỷ và linh hồn, v.v… làm cho hành nhơn và loài người khi hành nhơn thực hành Phật pháp.

        Những trường hợp đó có thể không phải do ma, quỷ, linh hồn nhưng bởi nghiệp xấu của quý vị. Để ngăn ngừa, quý vị cần đọc những Kinh-điển khác nhau nói về luật nhân-quả thuyểt bởi Đức PHẬT để quý vị hiểu biết nhiều hơn. Hành nhơn sẽ đăng Kinh Nhân-Quả Ba-Đời có hình minh họa lên trang này sớm cho quý vị đọc và noi theo. Nếu có nghiệp tốt và có nghiệp xấu vì vậy sẽ có hậu quả tốt và hậu quả xấu; nếu có nhân tốt và nhân xấu vì vậy sẽ có quả tốt và quả xấu; có nghiệp nhỏ, nghiệp vừa hay nghiệp lớn dù tốt hay xấu được thuyết bởi CHƯ PHẬT trong một khoảng thời gian !!!! (ký hiệu !!!! diễn tả sự sợ hãi của hành nhơn về nghiệp, đặc biệt là nghiệp xấuHành nhơn không nói tục với những Bề Trên của hành nhơn là chư Thánh A-la-hán thâm niên, chư Bích Chi Phật và Độc Giác Phật, chư Bồ-Tát, chư Đại Bồ-Tát và CHƯ PHẬT. Có khoảng 10 Kinh-điển chuyên nói về luật nhân-quả và nhiều Kinh khác nói phần nào về luật nhân-quả.) Nói chung về những gì quý vị nên làm, tất cả CHƯ PHẬT đã thuyết bài kệ sau đây:

        "Hãy làm tất cả những cả những việc tốt,
        Hãy tránh làm tất cả những việc ác,
        Hãy giữ tâm thanh tịnh,
        Đây là những lời dạy của tất cả CHƯ PHẬT."

        Dĩ nhiên, sự chọn lựa tốt nhất của quý vị là đọc và làm theo tất cả Kinh-điển nói về luật nhân-quả. Vấn đề nói tục hay rủa của quý vị không chỉ là quý vị mà là hầu hết những người không biết về ma, quỷ, không biết làm sao cư xử với họ và không biết về luật nhân-quả. Hành nhơn khuyên quý vị nên học tụng Kinh và tụng Kinh hàng tuần. Khi quý vị tụng Kinh cho những linh hồn (ma, quỷ, v.v…), họ sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn để thực hành Phật pháp vì vậy họ có thể tiêu trừ những nghiệp xấu, có nhiều hơn những nghiệp tốt vì vậy họ được sanh về những cõi lành. Họ có thể vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-Di-Đà. Vì vậy họ sẽ tha thứ và quên đi những sự trả thù đến quý vị. Nếu quý vị không muốn tụng Kinh, ít nhất quý vị không nên suy nghĩ, nói hay làm bất cứ điều gì xấu về họ. Chào thành thật, Thánh giả Thích Huyền Quang.Bài nói Pháp C1:  Kinh Nhân Quả Ba Đời với hình vẽ 

Một số nhận xét về luật Nhân Quả của hành nhơn:  

        Luật Nhân Quả là luật tự nhiên của vũ trụ được khám phá bởi Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni.  Đức Phật dùng Phật nhãn để thấy luật Nhân Quả đã ảnh hưởng đời sống của nhiều chúng sanh hữu tình khác nhau bên trong vòng luân hồi sanh tử (Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, A-tu-la, chư thiên) và bên ngoài vòng sanh tử (Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát) bao gồm chính Ngài khi Ngài vẫn còn là một chúng sanh hữu tình.  Đức Phật không thể điều khiển được luật Nhân Quả và Đức Phật đã thuyết luật nầy trong những Kinh điển khác nhau vì vậy chúng ta có thể biết được luật Nhân Quả như Ngài.  Tất cả chúng sanh và Đức Phật đều bị ảnh hưởng bởi luật Nhân Quả.  Động vật sống gần chùa, nơi Phật tử sống thì nhiều khôn ngoan hơn và có nhiều phước đức hơn là động vật sống ở nơi khác.  Người ở những đất nước Phật giáo thì nhiều khôn ngoan hơn và trong tương lai họ có nhiều phước đức hơn. Có bao nhiêu loài cá quý vị có thể thấy nơi biển cả? Có vô số loài cá khác nhau. Trong một loài cá riêng biệt, cũng có vô số sự khác nhau trong hình dạng, màu sắc, v.v… Có quá nhiều sự khác nhau bởi vì luật Nhân Quả. Theo Đức Phật thì, chúng sanh hữu tình có vô số sự khác nhau của thân thọ nghiệp báo và số phận bởi vì chúng sanh hữu tình dùng tâm khác nhau từ kiếp trước.

Kinh Nhân Quả Ba Đời với hình vẽ:  Quý vị ghé trang sau đây để đọc:  http://tuvahanh.com/KinhNhanQuaBaDoiVoiHinhVe.html Bài nói Pháp D1 cho Qiu Qiu: Làm thế nào để trở thành một ngôi sao, một siêu sao và nhiều hơn nữa với những lời dạy của Đức Phật

        Từ 'ngôi sao' không phải là ngôi sao thế tục và từ 'siêu sao' không phải siêu sao thế tục. Quý vị có thể tu hành những điều sau đây để hơn họ:

        A. Quý vị thực hành pháp môn Niệm Phật để được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-Di-Đà.

        B. Quý vị tu hành bảy nguyên tắc hạnh kiểm như là vị thiên chủ của chư thiên là vị trời Đế Thích (Thích Đề Hoàn Nhơn) để trở thành vị trời Đế Thích. Đây là một đoạn trích trong một Kinh-điển của Đức Phật:

Bảy nguyên tắc của hạnh kiểm

        Trước đây, này các Tỳ Kheo, khi Đế Thích, vị thiên chủ của chư thiên, còn là một người, người đó đã chịu thực hành bảy nguyên tắc của hạnh kiểm không gián đoạn, là lý do người đó thành tựu vị trí danh dự của mình. Bảy điều đó là gì?

        01/ Suốt đời này tôi hỗ trợ cha mẹ của tôi;

        02/ Suốt đời này tôi tôn trọng những người lớn tuổi trong gia đình tôi; 

        03/ Suốt đời này tôi nói chuyện tử tế và êm dịu;

        04/ Suốt đời này tôi không nói độc ác;

        05/ Suốt đời này tôi ở trong nhà tôi với tâm không bị ô nhiễm từ sự ích kỷ, có tâm rộng rãi, có tâm khoan dung, hài lòng với sự nhường tài sản, giúp đỡ những sự van xin và lời cầu khẩn, vui thích bố thí và chia sẻ với mọi người;

        06/ Suốt đời này tôi nói những điều sự thật;

        07/ Suốt đời này tôi kiềm chế sự tức giận và nếu nó tăng thêm, tôi mau chóng xua đuổi nó.        


        C.  Quý vị thực hành mười điều thiện nghiệp suốt đời để được sanh lên trời.  

        Đức Phật thuyết:  "Tất cả tạo tác của những loài khác nhau trở thành xấu bởi mười điều, và bởi tránh mười điều chúng sanh trở thành thiện. Có ba điều ác của thân, bốn điều ác của lưỡi, và ba điều ác của tâm.

        Ba điều ác của thân là: Sát sanh, trộm cắp và tà dâm; bốn điều ác của lưỡi là: Nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói ác và nói thêu dệt; ba điều ác của tâm là: Tham, sân và si.

        Ta khuyên nhủ các người hãy tránh mười điều ác:  1. Đừng sát sanh, nhưng có sự tôn trọng mạng sống.  2. Đừng ăn cắp, cũng như ăn cướp; nhưng hãy giúp mọi người làm chủ bởi chính sức lao động của họ.  3. Hãy chế ngự sự không trong sáng, và sống một đời sống không cướp vợ chồng người.  4. Đừng nói dối, nhưng hãy nói thật. Nói sự thật không gian dối, không sợ hãi với trái tim từ bi.  5. Đừng thêu dệt những mẩu chuyện ác, và cũng đừng nói lập lại. Đừng tìm lỗi người, nhưng hãy tìm ra những điều tốt của những bạn đồng nghiệp, như thế các người có thể thành thật bảo vệ họ chống lại những kẻ chống đối.  6. Đừng thề thốt, nhưng hãy nói một cách đúng đắn và có danh dự.  7. Đừng lãng phí thời gian để nói chuyện tầm phào, nhưng hãy nói có mục đích và hãy lặng thinh.  8. Đừng tham lam, và cũng đừng ganh tỵ, nhưng hãy vui mừng trước tài sản của người khác.  9. Hãy lau sạch trái tim ác ý và đừng nuôi lòng thù hận, ngay cả đối với kẻ thù; nhưng hãy ôm tất cả chúng sanh với lòng tốt. 10. Hãy loại trừ vô minh và hãy mong muốn học hỏi sự thật, đặc biệt là một điều cần thiết, hãy lo sợ trở thành một con mồi dù là nghi ngờ hay là tạo lỗi lầm. Nghi ngờ sẽ làm cho các người không tiến bộ nhiều và những lỗi lầm sẽ làm cho các người xa lìa chánh pháp, vì thế các người sẽ không tìm ra được con đường cao thượng để dẫn đến đời sống vĩnh cửu."


D. Bài kệ thứ 224 của Kinh Pháp Cú:

        "Nói thật, không phẫn nộ,
        Của ít thí người xin,
        Nhờ ba việc lành này
        Người đến gần thiên giới."

 


E. Đức Phật đã thuyết về những đức hạnh mà những người nữ nên tu hành:

Những đức hạnh mà những người nữ nên tu hành 

        Những đức hạnh đóng góp về phía những lợi ích của những người nữ trong cả kiếp này và kiếp sau đã được truyền bá bởi Đức Phật như sau:

        01/ Cống hiến cho tôn giáo.

        02/ Biết xấu hổ và sợ hãi.

        03/ Không có khuynh hướng ác độc, thù hận và giận dữ.

        04/ Không ghen tị.

        05/ Không keo kiệt nhưng rộng rãi.

        06/ Hạnh kiểm trong sạch.

        07/ Có đức hạnh và đạo đức.

        08/ Học và thấm nhuần trong kiến thức.

        09/ Hăng hái, nhiệt tình.

        10/ Nhanh nhẹn, lanh lợi.

        11/ Có trí huệ và thông minh. 


F.  Bảy phước điền  

        Có bảy pháp bố thí rộng rãi gọi là phước điền, người nào thực hiện sẽ có phước được sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Bảy pháp đó là:

        1. Xây dựng tháp Phật, tăng phòng, nhà cửa cho chúng tăng ở.
        2. Lập vườn cây ăn trái, ao tắm, cây cối mát mẻ.
        3. Thường bố thí thuốc men cứu chữa các bệnh.
        4. Làm thuyền chắc chắn để cứu vớt nhân dân.
        5. Bắc cầu, làm đò để đưa người yếu đuối.
        6. Đào giếng bên vệ đường cho người giải khát.
        7. Tạo lập cầu xí giúp người có chỗ tiểu tiện.         

        Đấy là bảy sự bố thí được phước sanh lên cõi trời Phạm Thiên.
Kinh Chư Đức Phước Điền


G.  Kinh Phước Đức 

Quý vị ghé trang sau đây để đọc Kinh Phước Đức:  http://tuvahanh.com/KinhPhuocDuc.html Bài nói Pháp E1 cho MrLonely và những người nữ và nam độc thân ở Brogme:  Vì sao hành nhơn sẽ không bao giờ cưới vợ

        Dĩ nhiên, khi hành nhơn là một Tăng sĩ hay là một Thánh giả, hành nhơn không thể có vợ. Hành nhơn có những lý do khác để ở độc thân trong kiếp này:

        A. Hãy đọc câu chuyện có trí huệ 'Một Bồ-Tát xuất thế gian và một người đàn ông không chung thủy'.

        B. Hãy đọc bài nói Pháp U cho Jane: Yêu là gì với trí huệ của hành nhơn 

        C.Hành nhơn đã xem một chương trình hài hước nhiều tập rất vui 'Đã lập gia đình với con cái' trên vô tuyến truyền hình cách nay hơn mười năm.Quý vị có thể ghé YouTube để xem chương trình hài hước nầy.Có một số nhân vật chính mà hành nhơn vẫn còn nhớ là người cha Al Bundy, người vợ là Peggy, con trai là Bud và con gái là Kelly, người hàng xóm là Steve và vợ anh ta là Marcy.Sau đó, cô ta có bạn trai mới tên là Jefferson. Bây giờ Al thì ốm hơn trước và con trai ông ta là Bud đã trưởng thành.Trong vở hài kịch, họ có một gia đình tốt nhưng Al Bundy không thỏa mãn với đời sống của mình.Ông ta rất chán đời sống gia đình.Khi hành nhơn đã xem vở hài kịch nầy trước đây, hành nhơn cũng rất chán đời sống gia đình.Cùng với những Trí huệ mà hành nhơn có được từ những sự nói Pháp cho bạn gái và từ Bề Trên, hành nhơn đã quyết định ở độc thân và đã tìm đúng quyết định sáng chói của mình.  

        D. Khi hành nhơn đã làm việc ở chợ Kroger trước đây như là một người gói hàng, hành nhơn đã thấy một người nữ rất đẹp, giàu, thông minh và hành nhơn đã thích người nữ đó. Nhưng sau cô đó, hành nhơn thấy một người nữ khác cao hơn, giàu hơn, thông minh hơn! Sau người nữ đó, hành nhơn đã thấy một người nữ khác với những phẩm chất tốt hơn. Nhưng khi hành nhơn đã nhìn thấy một người nữ khác sau người nữ nầy, người nữ đó thật là người hấp dẫn nhất! Người nữ đó cao nhất, nhiều tiền nhất, thông minh nhất. Khi họ rời khỏi, hành nhơn nghĩ ngợi một hồi về những người nữ hiếm có và vẻ ngoài hấp dẫn, nhưng hành nhơn đã thừa nhận họ chỉ là những người nữ thế gian bình thường. Họ nhìn rất cao quý nhưng họ không phải là loại người nữ lý tưởng cho hành nhơn. Hành nhơn đã mong được gặp một thiên nữ, sau đó một Thánh nữ Phật giáo sau người nữ đứng cuối cùng nhưng đó chỉ là một giấc mơ để thấy họ. 

        E. Cách nay hơn mười năm, hành nhơn quen một bạn gái nổi tiếng người Việt. Cô ấy là người nữ mơ ước và lý tưởng cho hành nhơn. Cô hát rất hay, nhìn rất đẹp, rất thông minh, ăn nói nhỏ nhẹ, v.v… Hành nhơn thường nói chuyện với cô trên mạng internet và đôi khi hành nhơn đã muốn lấy cô làm vợ. Trước khi đến tiểu bang Cali để học làm Tăng sĩ, hành nhơn đã nhớ cô rất nhiều và đã không muốn rời khỏi cô. Hành nhơn đã nghĩ nên quên về việc học làm Tăng sĩ và cưới người vợ lý tưởng. Hành nhơn đã ghé cửa hàng Kmart gần nhà để mua một ít đồ. Khi hành nhơn đến quầy tính tiền, hành nhơn đã không tin ở mắt mình, người bán hàng là một cô gái rất đẹp, nhìn có học, lễ phép, nói năng nhỏ nhẹ và nhiều tôn trọng. Cô ấy nhìn tốt hơn và dường như tốt hơn người bạn nữ của hành nhơn. Hành nhơn đã tạo sự chú ý của cô nhưng cô không màng đến. Hai ngày sau đó, hành nhơn trở lại cửa hàng Kmart để hỏi bạn bè cô về cô. Họ nói là không biết và người trưởng nhóm nói là cô đã nghỉ việc cách nay một ngày!! 

        Khi hành nhơn đã ghé tiệm Dollar General kế bên cửa hàng Kmart để mua thêm đồ, có một cô gái người Mỹ với một dáng người đẹp nhất mà hành nhơn từng gặp! Dáng người cô nhìn đẹp hơn người bạn nữ Bosnia cùng làm chung hãng. Cô Bosnia nhìn như cô gái Mỹ, cao, độc thân, lãng mạn nhưng là người Bosnia. Hai cô gái rất hiếm gặp nầy đã lẩn quẩn trong tâm trí hành nhơn suốt ngày. Thật là hiếm khi được gặp những cô gái đó. Trong vòng ít hơn năm phút, trong một khu vực nhỏ của thành phố, hành nhơn đã có cơ hội để gặp họ. Sẽ có rất nhiều những cô gái rất đẹp và có dáng người đẹp ở những thành phố khác. Họ không có hiếm hoi chút nào cả, người bạn gái của hành nhơn rõ ràng không phải là mẫu người tốt nhất và hành nhơn có thể dễ dàng tìm được một mẫu người lý tưởng khác sau khi học làm Tăng sĩ ở tiểu bang Cali. Ngày hôm sau hành nhơn thay đổi ý định, tạm biệt người bạn nữ, quyết định đến tiểu bang Cali cho tương lai nhiều tốt đẹp hơn. Khi đã có thêm nhiều Trí huệ quý báu của một Tăng sĩ, hành nhơn đã quyết định không làm đám cưới gì nữa. Có một số người nam Việt nam đã có cùng suy nghĩ với hành nhơn về chuyện đám cưới sau khi chúng tôi bàn luận Phật pháp.  

        F. Khi hành nhơn có vợ, vợ hành nhơn là người duy nhất nhận được những quyền lợi. Những gì hành nhơn cho người nữ nầy suốt đời sẽ không làm lợi cho hành nhơn nhiều như là những gì hành nhơn có được từ Bề Trên. Khi quý vị làm việc cho Phật và Bồ Tát chắc chắn quý vị sẽ có nhiều quyền lợi cao quý nhất trong toàn vũ trụ. Khi hành nhơn độc thân và tự do làm những việc Phật sự, nhiều người nữ sẽ nhận được nhiều sự độ tha từ hành nhơn mà không chỉ vợ hành nhơn là người duy nhất được hưởng. Vì vậy hành nhơn sẽ có thêm rất nhiều phước đức, công đức và đức hạnh và những thành tựu của sự tu pháp môn Niệm Phật. Bởi vì tính chất của hôn nhân, không người nào có thể ra khỏi vòng luân hồi sanh tử trừ khi người đó tu theo pháp môn Niệm Phật. Khi Đức Phật lập gia đình, ngài chỉ làm vua trong nhiều đời nhưng chưa bao giờ có được giải thoát khỏi sanh tử cho đến khi Ngài rời bỏ gia đình để sống đời xuất gia.  

        G.  Khi hành nhơn có vợ, tình yêu của vợ dành cho hành nhơn sẽ rất nhỏ so với tình yêu mà Bề Trên dành cho hành nhơn.  Cô ấy có quá nhiều giới hạn như khi so sánh với Bề Trên. Bài nói Pháp F1:  Quý vị có thể có hạnh phúc với đạo Phật bằng những cơ hội này

        Quý vị có những cơ hội này với đạo Phật:

        A. Quý vị có thể là một Phật-tử bằng cách quy-y Tam-Bảo.

        B. Quý vị có thể đọc những Kinh-điển của Đức Phật hay là những bài thuyết Pháp giảng giải bởi Tăng đoàn để có thêm trí-huệ.

        C. Quý vị có thể thực hành nhiều loại thiền-định để thanh-tịnh tâm và để có thêm trí-huệ.

        D. Quý vị có thể xưng-niệm hồng-danh của Đức Phật A-Di-Đà để thanh-tịnh tâm.

        E. Quý vị có thể trả-ơn Cha Mẹ nhiều-hơn những gì quý vị nợ bằng cách khuyên cha mẹ quy-y Tam-Bảo để trở thành Phật-tử. Quý vị có thể trả-ơn cha mẹ nhiều-nhất với những gì quý vị nợ bằng cách kể cho cha mẹ nghe về pháp-môn Niệm-Phật và khuyến-khích cha mẹ tu-hành pháp-môn Niệm-Phật.

        F. Quý vị có thể thực-hành pháp-môn Niệm-Phật một cách dễ-dàng để được vãng-sanh về cõi Tây-Phương Cực-Lạc của Đức Phật A-Di-Đà.

        G. Quý vị có thể học về luật nhân-quả và ứng-dụng luật đó vào trong đời sống của quý vị vì vậy đời sống của quý vị sẽ được tốt hơn nhiều.

        H. Quý vị sẽ biết làm thế nào để làm những việc-lành, không-làm những việc ác và thanh-tịnh tâm như là những lời-dạy của tất-cả chư-Phật.Những đặc tính siêu việt và độc nhất vô nhị của Phật giáo 

Tác giả:  Lâm Thế Mẫn, dịch gi:  Thích Chân Tính 

1. Những điểm đặc sắc của Phật giáo:
         A. Phật là người mà không phải là thần.
         B. Phật là người rất bình đẳng.
         C. Phật không phải là người sinh ra mà biết.
         D. Phật giáo không thừa nhận có người tồi tệ không thể giáo hóa.
         E. Phật không phải là độc nhất vô nhị, mọi người đều có thể thành Phật.
         G. Phật giáo không thừa nhận có thần sang tạo ra vạn vật.
         H. Phật giáo tùy theo căn cơ hoàn cảnh mà giáo hóa.
         I. Phật pháp là nhập thế để giáo hóa, không xa rời thế gian để giáo hóa.
         K. Phật giáo không bài xích đạo khác. Khác nhau là ở chỗ mức độ tu chứng của người tu hành. Phật giáo đồng ý tất cả các tôn giáo lớn và đang tồn tại thì đáng để theo.
         L. Phật giáo là dân chủ và tự do.

2. Một số hiểu lầm về giáo pháp đã được xóa tan:
         A. Phật giáo là trí tín, chẳng phải mê tín.
         B. Phật pháp là khoa học mà chẳng phải phản khoa học.
         C. Phật giáo là từ bi không sát sanh.
         D. Phật giáo là tích cực lạc quan.
         E. Phật giáo không phải là trốn tránh hiện thực.
         G. Phật giáo không chỉ nói suông về nghĩa lý. Lý (lý thuyết) và sự (thực hành) thì phải song song với nhau để Phật giáo được hoàn chỉnh.
         H. Phật giáo phủ định lý thuyết về số mạng của một người đều do đời trước định đoạt, sức người không thể thay đổi được.
         I. Phật giáo không sùng bái hình tượng. Người theo đạo Phật không sùng bái tượng Phật nhưng sùng bái Đức Phật và những lời dạy của Ngài. Tượng Phật chỉ giúp cho người ta thêm kính trọng và noi theo những lời dạy của Đức Phật.