Những lời khuyên cuối cho những người nữ mà hành nhơn biết  


        Những lời khuyên nầy là những lời khuyên cuối cho quý vị. Khi quý vị có câu hỏi Phật pháp nào, xin vui lòng đăng ở hộp shoutbox ở trang chủ của trang nầy. Hành nhơn sẽ trả lời câu hỏi đó của quý vị càng sớm càng tốt. Sau lần này, thời gian của hành nhơn dành cho quý vị sẽ ít hơn nhiều. Hành nhơn sẽ niệm Phật nhiều hơn, nửa hay một giờ trong một ngày để chơi trò chơi từ thiện và hồi hướng tất cả phước đức nầy để được vãng sanh, một hay hai giờ trong một ngày để phiên dịch Phật pháp, v.v…

        Sau đây là những lời khuyên cho quý vị:

        A. Quý vị nên cố gắng ăn chay 2 ngày trong một tháng và ăn chay nhiều ngày hơn trong tháng sau đó cho đến khi quý vị trở thành người ăn trường chay. Khi quý vị ăn thịt, quý vị ăn thịt cha mẹ của mình ở trong những kiếp trước. Ăn thịt là nguyên nhân dẫn đến chìến tranh trên thế giới. Chiến tranh sẽ không bao giờ chấm dứt nếu con người tiếp tục ăn thịt. 

 

 

 

        B. Điều quan trọng nhất để làm trong đời của quý vị là thực hành pháp môn Niệm Phật. Quan niệm chói sáng nầy đã được dạy trong những Kinh điển và môt số phim Phật giáo, bài nói Pháp, bài viết Pháp, v.v… Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết Pháp vào khoảng 49 năm với sự thuyết Pháp hay nhất là pháp môn Niệm Phật để cứu thoát tất cả chúng sanh hữu tình ra ngoài vòng sanh tử. Đức Phật A Di Đà đã phát 48 đại nguyện để cứu thoát tất cả chúng sanh ra khỏi vòng sanh tử. Chín pháp giới chúng sanh bên dưới không thể thoát vòng sanh tử nếu họ không thực hành Pháp môn Niệm Phật. Chín pháp giới chúng sanh là cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, cõi người, cõi thần A Tu La, cõi chư thiên, cõi A La Hán, cõi Bích Chi Phât và cõi Bồ Tát. Khi chư Phật ở khắp mười pháp giới ở trên cao rời khỏi Pháp môn Niệm Phật, chư Phật không thể cứu độ hết tất cả những loài hữu tình.

        C. Đừng để ý nhiều và đừng làm mất đi thời gian quý báu cho những việc thế gian. Chúng sẽ không mang lợi gì cả nhưng đem quý vị trở lại vào bên trong vòng sanh tử. Quý vị sẽ làm trở lại đời mình trong vòng sanh tử. Quý vị làm những điều đã làm trở lại, gặp và sống với những người cũ trong vòng sanh tử. Quý vị dễ dàng rơi vào một trong ba đường dữ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sống làm một chúng sanh hữu tình lần nữa trong vòng sanh tử, đau khổ những điều cũ lần nữa, v.v… mà không biết là quý vị đã làm những điều cũ lần nữa rồi lần nữa trong vòng luân hồi.

        D. Đừng nghĩ đời sống hôn nhân là tốt đẹp, chồng quý vị có thể thay đổi tánh tình sanh ra ghiền uống rượu, có quan hệ lén lút với một cô gái; con quý vị có thể chơi với bạn xấu, tiêu xài gần hết tiền của quý vị cho những cuộc vui không bổ ích. Quý vị sẽ lãng phí đời mình như là một người vợ và một người mẹ trong những thập kỷ. Đời sống hôn nhân thì không hứa hẹn như quý vị muốn. Vợ chồng không thực sự mãi mãi là vợ chồng. Họ là những người thiếu nợ lẫn nhau rất nhiều và trong đời này họ thành vợ chồng để trả nợ tất cả cho nhau, hay là trong quá khứ họ đã hứa hẹn sống với nhau và đời này họ thành vợ chồng chung sống. Con quý vị không thực là con của quý vị mãi mãi, họ chỉ là người quý vị thiếu nợ rất nhiều và kiếp này làm con của quý vị để quý vị trả hết nợ bằng cách nuôi lớn, giáo dục, đưa đi bác sĩ, trả tiền đi học, cưới vợ gả chồng khi họ trưởng thành. Khi đã trả hết nợ, họ rời nhà để sống với vợ hoặc chồng, hay là họ rời nhà để sống với bạn bè. Bà con của quý vị không thực sự là bà con của quý vị mãi mãi, bà quý vị có thể là cháu quý vị ở kiếp trước, cha quý vị có thể là con trai quý vị ở kiếp trước, v.v… Bà con, tài sản, sức khỏe, danh vọng, kiến thức thế gian sẽ không làm cho quý vị làm người trở lại hay là tốt hơn. Chỉ với Chánh kiến, Trí huệ, phước đức, công đức, công phu tu hành niệm Phật có thể làm cho quý vị sanh làm người trở lại hay tốt hơn. Ngay cả nếu quý vị là người có phước đức nhất trên thế giới, quý vị không thể được giải thoát khỏi vòng sanh tử. Với sự may mắn nhất, quý vị chỉ có thể sanh làm người trở lại hay là sanh thiên. Phước đức thì giới hạn, chúng không thể theo quý vị mãi mãi. Cảnh phù du và giả tạm của thế gian như chiếc cầu vồng, đẹp đẽ và sáng lạng khiến người ta phải theo đuổi, tìm cầu. Chúng làm cho người thế gian phát khởi tham, sân, si và những phiền não khác. Người đời chấp này chấp nọ tạo ra những lỗi lầm lớn.

        E. Quý vị nên phát tâm Bồ Đề hay là để tiết kiệm thời gian quý báu của quý vị, quý vị nên phát nguyện để được Vãng sanh. Sau đó quý vị nên thực hành để có thêm phước đức và hồi hướng phước đức đó để được Vãng sanh, tu thêm công đức và đức hạnh, thực hành niệm Phật. Hành nhơn đã hướng dẫn quý vị làm thế nào để có những điều đó. Những điều này không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống, hay từ dưới đất mọc lên, hay đã có sẵn từ lúc quý vị chào đời mà quý vị phải làm việc để có những điều đó. Tất cả Phật pháp là thực hành và tu hành. Quý vị phải tự thắp đuốc lên mà đi để được giải thoát sanh tử. Như khi quý vị muốn có tiền, quý vị phải làm việc; khi quý vị muốn có một tương lai tươì sang, quý vị phải cắp sách đến trường. 

        F. Pháp môn niệm Phật là hệ thống tốt nhất trong toàn vũ trụ. Điều này hành nhơn đã giảng rồi và không có gì mới. Khi Đức Phật Thích Ca đã giảng pháp môn Niệm Phật, Ngài đã được chư Phật trong mười phương thế giới ngợi khen. Điều này cũng không có gì mới. Quý vị nên biết pháp môn Niệm Phật được khen ngợi bởi tất cả chúng sanh hữu tình trong tất cả chín pháp giới khi họ đã có cơ hội để nghe chỉ có sáu từ ‘Nam Mô A Di Đà Phật’ hay nhiều hơn. Khi họ nghe được sáu từ kỳ diệu này, mức độ tâm linh của họ sẽ trở nên tốt hơn, họ sống thọ hơn nếu họ đang hiện thời sống trong những trạng thái hạnh phúc như nơi tiên cảnh, cõi thiên đàng, v.v… và họ có phước đức nhiều hơn.  Theo ý họ, sáu từ niệm Phật thì có giá trị nhiều hơn thức ăn bố thí (hay cúng dường) tốt nhất, món quà tốt nhất, xe hơi tốt nhất, căn nhà tốt nhất, v.v… Họ nhảy lên vui mừng, họ reo hò, nói cười, ngồi xuống trong tư thế thiền định một cách an lạc như là họ sắp sửa được ăn một bữa tiệc lớn nhất, họ cũng tụ họp thành nhóm và tạo thành những vầng mây đẹp có màu sắc chói sáng, v.v… 

        Quý vị nên từ bỏ mọi thứ để tu hành pháp môn Niệm Phật như là hành nhơn vì vậy quý vị sẽ có ngôi vị cao nhất trong vũ trụ như là ĐỨC PHẬT và có được những điều tốt nhất như là những gì Đức Phật có. Quý vị nên kể cho những người thân nghe, bạn bè, những người quen biết của quý vị để cùng tu hành niệm Phật nếu quý vị thương họ. Đừng du hành trong vòng luân hồi sanh tử lần nữa như là trong một cung mê hỗn độn không biết đâu là cánh cửa duy nhất để đi ra !! Đừng có sáng tạo nhiều lần nữa bánh xe sanh tử của sáu cõi luân hồi với mọi thứ quý vị đã ở nơi đó rồi và đã làm rồi một cách buồn chán. Đừng hao phí thời gian, tiền bạc, sức lực, những suy nghĩ tạo nghiệp không cần thiết cho vòng sanh tử đó. Khi quý vị muốn là bậc tốt nhất và có những gì tốt nhất, tất cả những gì quý vị nên làm là tu hành pháp môn Niệm Phật và chỉ có như vậy. Không có những lý thuyết rườm rà và giả dối. Tại sao quý vị phải du hành xa xôi từ pháp giới này sang pháp giới khác, lên rồi xuống, vòng quanh, không mệt mỏi mà không biết lối ra trong một cung mê hỗn độn của một bánh xe sanh tử không vừa ý? Tại sao quý vị phải làm như vậy? Tất cả những gì quý vị nên làm là tu hành pháp môn Niệm Phật và điều đó quá dễ dàng. Ngay cả một đứa trẻ năm tuổi hay một người già một trăm tuổi cũng có thể tu hành được dễ dàng! Khi quý vị muốn là một bậc tốt nhất và có những gì tốt nhất trong tất cả thế giới, tất cả những gì quý vị nên làm là du hành một đường thẳng, ngắn nhất và dễ dàng rồi sau đó quý vị ra khỏi bánh xe sanh tử, cung mê hỗn độn hay là vòng luân hồi sanh tử. Như một bầy chim di cư từ một vùng lạnh lẽo đến một vùng nắng ấm trong mùa đông. Bầy chim bay một đường thẳng mà không bay những đường cong dài thêm nào khác để làm lãng phí thời gian. Những con chim thông minh biết rất rõ là khi chúng bay một đường dài hơn, chúng sẽ bị đói hay chết vì thời tiết lạnh. Tất cả chúng sanh hữu tình còn trong vòng sanh tử đều có Phật tánh. Vì vậy, sớm hay muộn gì, tất cả những chúng sanh đó bao gồm quý vị sẽ di chuyển ra ngoài vòng luân hồi sanh tử để trở thành một Đức Phật. Quý vị hãy vượt ra ngoài sanh tử bằng cách dễ dàng nhất, đừng lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức, những suy nghĩ tạo nghiệp không cần thiết cho những điều không có trí huệ mà hành nhơn đã thuyết giảng. Hành nhơn chúc quý vị những người là vợ của hành nhơn ở những kiếp trước những điều tốt đẹp nhất và có thêm nhiều trí huệ để nghe theo những gì hành nhơn đã khuyên, chào thành thật, Phật tử Huệ Quang.

Mo^.t so^' hi`nh de^? khuye^'n khi'ch quy' vi. tu ha`nh 

 

Du''c Pha^.t da.y:  "Co' 2 lo^~i la^`m mo^.t ngu'o'`i co' the^? ta.o ra tre^n con du'o'`ng di ti`m cha^n ly':  Kho^ng di suo^'t cha.ng du'o'`ng va` kho^ng kho'?i su'. tu ha`nh."   

 

 

Bie^?u do^` o'? tre^n no'i:  Quy' vi. co' ha.nh phu'c chu'a?  Co' hai tru'o'`ng ho'.p:  1.  Co', to^i co' ha.nh phu'c ro^`i -->  Ha~y tie^'p tu.c la`m nhu'~ng gi` quy' vi. dang la`m.  2.  Chu'a, to^i chu'a co' ha.nh phu'c -->  Quy' vi. co' muo^'n ha.nh phu'c kho^ng?  Co' 2 tru'o'`ng ho'.p:  1.  Kho^ng, to^i kho^ng muo^'n -->  Ha~y tie^'p tu.c la`m nhu'~ng gi` quy' vi. dang la`m.   2.  Co', to^i muo^'n ha.nh phu'c --> Ha~y thay do^?i ta^m ta'nh cu?a quy' vi. 

 

Tha`nh co^ng hay tha^'t ba.i o'? do'`i na^`y va` nhu'~ng do'`i sau nu'~a de^`u do bo'?i quy' vi.

 

Kho^?ng Tu'? da.y:  Ne^'u chi? lo nhu'~ng chuye^.n nho? nha.t thi` kho^ng the^? hoa`n tha`nh nhu'~ng chuye^.n da.i su'.

Da^y la` do'`i cu?a quy' vi.  Ha~y la`m die^`u gi` quy' vi. u'a thi'ch va` la`m die^`u do' thu'o'`ng xuye^n.  Ne^'u quy' vi. kho^ng thi'ch die^`u gi`, ha~y thay do^?i die^`u do'.  Ne^'u kho^ng co' du? tho'`i gian, quy' vi. ne^n ngu'`ng xem TV.  Ne^'u quy' vi. muo^'n co' cho^`ng, ha~y ngu'`ng la.i.  Ho. se~ do'.i quy' vi. khi quy' vi. ba't da^`u la`m nhu'~ng gi` quy' vi. ye^u thi'ch.  Du'`ng co' pha^n ti'ch ca.n ke?.  Do'`i so^'ng thi` do'n gia?n.  Ta^'t ca? nhu'~ng ca?m xu'c thi` de.p.  Khi quy' vi. an uo^'ng, quy' vi. ha~y nie^.m Pha^.t.  Ha~y mo'? ro^.ng ta^'m lo`ng, ca'nh tay, tra'i tim de^'n vie^.c mo''i, ngu'o'`i mo''i.  Chu'ng ta ho`a ho'.p tu'`nhu'~g su'. kha'c nhau.  Ha~y no'i vo''i ngu'o'`i ke^' be^n la` quy' vi. bie^'t nie^`m say me^ cu?a ho. la` gi`.  Va` ha~y chia se? gia^'c mo' tuye^.t vo'`i cu?a quy' vi. de^'n ho.  Nhu'~ng co' ho^.i chi? de^'n mo^.t la^`n, ha~y na'm giu'~ chu'ng.  Do'`i la` nhu'~ng ngu'o'`i quy' vi. ga.p va` nhu'~ng gi` quy' vi. la`m vo''i ho.  Vi` va^.y ha~y ra ngoa`i va` ba't da^`u sa'ng ta.o.  Do'`i so^'ng thi` nga'n ngu?i.  Ha~y so^'ng theo u'o''c mo' va` chia se? nie^`m dam me^ cu?a quy' vi. 

   

Quy' vi. kho^ng bao gio'` du'o'.c na?n chi'.  Du'`ng tha^'t vo.ng, su'. hang ha'i de^'n tu'` be^n trong, chi? co' quy' vi. co' du'o'.c nhu'~ng chi`a kho'a tha`nh co^ng cho so^' me^.nh cu?a quy' vi. 

        Nga`y mai Quang kho^ng co`n nhie^`u tho'`i gian cho quy' vi. nu'~a.  Quang chu'c quy' vi. co' du'o'.c nhu'~ng gi` to^'t de.p nha^'t .  Pha^.t tu'? Hue^. Quang.